Skoraj 40 odstotkov vprašanih je še vedno zadovoljnih z materialnimi razmerami, v katerih živijo, 15 odstotkov jih ni zadovoljnih, medtem ko je 46 odstotkov vprašanih odgovorilo, da jim ni niti slabo niti dobro.

Veliko manj pa so anketiranci zadovoljni s splošnim stanjem v družbi, saj jih kar 47 odstotkov (junija 41 odstotkov) meni, da je to slabo. Da je splošno stanje v državi dobro, jih meni 13 odstotkov (junija 10 odstotkov), 40 odstotkov vprašanih pa je mnenja, da ni niti dobro niti slabo.

Kar 80 odstotkov anketirancev meni, da je gospodarsko stanje v državi slabo, petina vprašanih meni, da je povprečno, le odstotek vprašanih pa je z gospodarskim stanjem zadovoljnih. Da se bo gospodarsko stanje v pol leta izboljšalo, meni 13 odstotkov vprašanih, 41 odstotkov jih meni, da se ne bo spremenilo, 46 odstotkov pa jih je prepričanih, da bo čez pol leta slabše.

Pri zaposlitvah se ne bo nič spremenilo

Glede zaposlitvenih možnosti kar 85 odstotkov vprašanih meni, da jih je malo, šest odstotkov pa je prepričanih, da jih je veliko. V prihodnjih šestih mesecih se bodo po mnenju polovice vprašanih zaposlitvene možnosti poslabšale, petina meni, da jih bo več, 32 odstotkov pa jih je odgovorilo, da bodo ostale enake.

Na vprašanje, kako bi ocenili prihodke gospodinjstva, je 62 odstotkov vprašanih izrazilo prepričanje, da imajo povprečne prihodke, 29 odstotkov jih meni, da imajo slabe, devet odstotkov pa, da imajo dobre prihodke. Glede pričakovanih prihodkov gospodinjstva čez pol leta je 60 odstotkov vprašanih dejalo, da bodo enaki, 30 odstotkov jih meni, da bodo imeli nižje prihodke, desetina pa jih meni, da se bodo njihovi prihodki zvišali.

Telefonsko anketo je med 10. in 18. julijem na vzorcu 1004 polnoletnih oseb opravila agencija Episcenter, naročnik raziskave pa je TSMedia.