V revizijskem poročilu z 18. julija je bilo sprva navedeno revizijsko razkritje, da je Splošna plovba nepravilno financirala volilno kampanjo stranke DeSUS v višini 2000 evrov. Vendar je Splošna plovba v dopisu računskemu sodišču naknadno navedla, da ni v neposredni lasti države, temveč v delni lasti Slovenske odškodninske družbe (Sod) in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Kad). Omejitve financiranja volilnih kampanj političnih strank zato po opozorilu družbe zanjo ne veljajo, so v sporočilu za javnost zapisali na računskem sodišču.

Senat računskega sodišča je 27. julija odločal o ugovoru drugega organizatorja volilne kampanje, ki mu je Splošna plovba prav tako donirala prispevek za volilno kampanjo. Senat računskega sodišča je z upoštevanjem opozorila Splošne plovbe odločil, da za to družbo omejitve financiranja iz zakona o političnih strankah ne
veljajo. Ime "drugega organizatorja" na računskem sodišču zaenkrat ne morejo sporočiti, ker revizijski postopek zanj še ni končan, so pojasnili za STA.

Generalni državni revizor računskega sodišča je na podlagi omenjene odločitve senata izdal odredbo o popravku pomote v prvotnem revizijskem poročilu, s katero je sporno revizijsko razkritje izločil iz revizijskega poročila. Popravljeno revizijsko poročilo je objavljeno na spletni strani www.rs-rs.si.

Zakon o političnih strankah v svojem 25. členu določa, da državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati strank.

Za javni kapital se štejejo denar, stvari, delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb ter druge naložbe v pravne osebe v lasti države ali lokalne skupnosti in se ugotavlja na osnovi knjigovodske vrednosti gospodarske družbe.