V PS so dobili pojasnila vodstva mariborske pravne fakultete in mariborske fakultete za računalništvo, ki je opravila analizo magisterija. Janković je danes pojasnil, da se je s poslancem pogovoril. Po njegovem mnenju bi Ambrožič z odstopom pokazal visoka moralna merila, verodostojnost magistrske naloge pa bo lahko tudi zagovarjal pred senatom.

Poslanec PS Ambrožič naj bi v svojem magisteriju prepisal večino tuje diplome, ne da bi jo navedel kot vir. Analiza, ki jo je s posebnim programom za iskanje plagiatov opravila mariborska fakulteta za računalništvo, je namreč pokazala, da je v poslančev magisterij skoraj v celoti vdelana diploma študentke ljubljanske ekonomske fakultete iz leta 2002.

Ambrožič je sicer prepričan, da je v računalniški analizi prišlo do "neljubih napak" in tako očitke zavrača.