»Seveda moramo kot vsa podjetja poslovati z dobičkom, vendar to dosegamo na način, ki zajame interese vseh deležnikov – od delničarjev do celotne družbe in okolja. Podjetje je lahko uspešno le, če je uspešno okolje, v katerem posluje. Skladno z našo rastjo so se bistveno dlje od samih izdelkov in storitev razširile tudi naše zaveze, pogostokrat tudi v okviru naše celotne partnerske mreže, vključno z našimi nepridobitnimi partnerji, s katerimi tesno sodelujemo ter jim zagotavljamo dostop do našega poslovnega znanja, do naše tehnologije in naših virov v podjetju, ki služijo družbam in okolju, v katerem delujemo.«

Kako se korporativna družbena odgovornost Microsofta izkazuje v odnosu do sodelavcev in partnerjev?
Naši zaposleni po vsem svetu ženejo naše podjetje naprej in naša odgovornost je, da zanje ustvarjamo dostojno in spoštljivo delovno okolje, ki jih nagrajuje. Zdravje, blagostanje, zadovoljstvo in raznolikost naših zaposlenih so tisto, zaradi česar je Microsoft drugačen in kar nam pomaga pri uspehu. Veliko vlagamo v izobraževanje zaposlenih in njihov karierni razvoj, spodbujamo vključevanje zaposlenih v njihove skupnosti in okolje, v katerem živijo. Poleg tega omogočamo usklajevanja dela in zasebnega življenja, naša tehnologija pa spodbuja in omogoča prilagodljivo delo.
83 odstotkov zaposlenih bi priporočilo Microsoft kot podjetje, v katerem je prijetno delati. 92 odstotkov jih meni, da njihovi nadrejeni z njimi ravnajo spoštljivo in dostojanstveno, 91 odstotkov pa, da je Microsoft dober korporativni državljan v njihovi skupnosti in po svetu. Gre za bistveno višje odstotke kot pri primerljivih podjetjih.
Partnerstvo je v središču Microsoftovega poslovnega modela. Naš uspeh soustvarjamo skupaj z našimi poslovnimi partnerji, ki jih je prek 700 tisoč po vsem svetu. Med njimi je mnogo malih in srednje velikih podjetij, ki so globoko ukoreninjeni v svoje lokalne skupnosti. Partnerstva sklepamo tudi z vrsto vladnih agencij ter nevladnih in medvladnih organizacij. Ti partnerji nam pomagajo pri tem, kako uporabljati tehnologijo za naslavljanje družbenih potreb, ter pri razvoju programske opreme, ki jo uporablja več milijonov ljudi po vsem svetu.

Ali sodelujete tudi s partnerji, dobavitelji in kupci, ki so družbeno neodgovorni?
Microsoft ima po svetu več deset tisoč dobaviteljev in od njih pričakujemo vzdrževanje visokih standardov družbene odgovornosti, ki se jih držimo tudi mi. Vsa podjetja, ki poslovno sodelujejo z Microsoftom, se morajo strinjati z upoštevanjem našega kodeksa za dobavitelje (t. i. Vendor Code of Conduct), ki podrobno razlaga naša pričakovanja glede etičnih poslovnih in zaposlitvenih praks ter skladnosti z okoljevarstvenimi zahtevami in zahtevami za varnost zaposlenih. Pri nekaterih vrstah dobaviteljev, na primer proizvajalcih strojne opreme blagovne znamke Microsoft, imamo poleg upoštevanja kodeksa za dobavitelje še dodatne zahteve.

Kako se Microsoftova korporativna družbena odgovornost kaže na področju ekologije in v odnosu do lokalne skupnosti?
Microsoftova zaveza je razvoj programske opreme in tehnoloških inovacij, ki pomagajo ljudem in organizacijam po svetu k izboljšanju življenjskega okolja. Svojo vlogo vidimo na dveh pomembnih področjih, in sicer pri zmanjševanju našega vpliva na okolje ter pri ustvarjanju tehnoloških rešitev, ki pomagajo posameznikom in podjetjem po vsem svetu pri naslavljanju njihovega vpliva na okolje.
Kot podjetje čutimo odgovornost, da pomagamo pri ustvarjanju družbenih in ekonomskih priložnosti, ne glede na to, kje delamo, živimo in poslujemo. Microsoft sodeluje s partnerji pri ustvarjanju družbenih priložnosti z uporabo tehnologije, ki pomaga pri reševanju perečih družbenih tem. To vključuje podporo neprofitnih, izobraževalnih in človekoljubnih potreb, zdravstvene oskrbe ter trajnostnega razvoja. Tehnologija prav tako pospešuje gospodarske priložnosti in ustvarja delovna mesta. Prek svojega poslovanja in svetovnih programov si s podporo razvoju kadrov, IT-infrastrukture, z raziskovanjem, inovacijami ter dostopom do tehnologije prizadevamo za krepitev lokalnih gospodarstev.
V Microsoftu donacije in sponzorstva usmerjamo predvsem v tiste družbeno koristne projekte, ki dejansko in povsem praktično izboljšajo priložnosti posameznikov in družbenih skupin. Posvečamo se krepitvi znanj in spretnosti, preoblikovanju izobraževanja, izboljšanju zaposlitvenih možnosti in dvigu digitalne vključenosti.

Ali menite, da je družbena odgovornost podjetja hkrati tudi njegova konkurenčna prednost?
Potrošniki si želijo tudi boljši svet, ne le boljših naprav in tehnologije. Od blagovnih znamk, ki jih podpirajo, pričakujejo večjo družbeno angažiranost in prispevek družbi. Donacije in družbeno odgovorni programi podjetij za zoperstavljanje trenutnim družbenim izzivom niso dovolj. Potrošniki in državljani od podjetij pričakujejo, da bodo služili vsem deležnikom v zameno za njihovo zvestobo, naklonjenost in nakupe. A donosno poslovanje ni dovolj. Biti moramo tudi dober zaposlovalec in pokazati čut za družbeno odgovornost za skupnosti, v katerih poslujemo in živimo.

Bi pritrdili Tatjani Fink, MBA, glavni direktorici skupine Trimo, da bo konkurenca sama izločila družbeno neodgovorna podjetja. Se bo po vašem mnenju na dolgi rok to zgodilo tudi v Sloveniji?
Da, menim, da bodo družbeno neodgovorna podjetja sčasoma izločena sama. Le družbeno odgovorno podjetje, ki spodbuja svoje zaposlene k vključevanju v skupnosti, v katerih posluje, ki ima pozitiven odnos do kupcev, dobaviteljev, lokalnega okolja in drugih deležnikov, ki svoje napore vlaga tudi v področji ekološkega ozaveščanja in zmanjševanja vpliva na okolje, je lahko uspešno na dolgi rok. V Microsoftu sledimo tem smernicam, ki so skupne celotni korporaciji, dobre prakse udejanjamo lokalno ter nekatere tudi prenašamo na druge podružnice.

Kako prenašate sporočilo o pomenu družbeno odgovornega ravnanja Microsofta na svoje zaposlene?
Družbeno odgovornost v Microsoftu jemljemo zelo resno, saj se zavedamo, da imajo naše poslovne odločitve pomemben vpliv na deležnike in skupnosti, v katerih poslujemo. Izredno veliko pozornosti namenjamo etiki in odgovornosti na delovnem mestu. Vsi zaposleni so seznanjeni z zahtevami glede etičnega poslovnega ravnanja, prav tako izvajamo redna izobraževanja o etičnem poslovanju, ki so vključena med delovne obveznosti zaposlenih. Pravilnike imamo vzpostavljene za različna področja, med katere sodijo konflikti interesov, prejemanje daril ali delo izven delovnega časa, finančna integriteta, kar vključuje tako izrabo internih informacij kot tudi druga področja, varovanje osebnih podatkov strank in dobaviteljev ter zaščita intelektualne lastnine. Naše poslovne etične smernice so izredno pomembne, saj odsevajo naš pristop k poslovanju, zaposlenim pa zagotavljamo tudi svetovanje oziroma pomoč pri vprašanjih ali izzivih, s katerimi se srečujejo, ter možnost prijave morebitnih neetičnih praks v podjetju.
Microsoft je v svoje poslovanje vpeljal standarde poslovnega vedenja, ki predstavlja splošne smernice za standard na področju poslovnih praks in skladnosti z zakonodajo. Smo globalno podjetje in naše poslovanje mora biti skladno z različnimi zakonodajami po vsem svetu. Zaposleni v podjetju, ki posluje na mednarodni ravni, morajo vedno upoštevati zakone in pravila, ki se jih tičejo, ter slediti standardom poslovnega vedenja.

Ali je vlaganje v družbeno odgovorne dejavnosti res samo strošek?
Naložbe v družbeno odgovornost niso le dodaten strošek podjetja, temveč so bistvene za njegovo preživetje v vse bolj konkurenčnem poslovnem svetu. Družbena odgovornost je hkrati lahko vir novih priložnosti. Odgovorno upravljanje podjetja je prvi pogoj za sprejetje v družbi in dolgoročni poslovni uspeh. Gre za dolgoročne vložke, ki pa so danes izredno pomembni, saj je povezava med ugledom podjetja in nakupnimi odločitvami strank vse trdnejša.