V Hidrii pojasnjujejo, da so medtem idejo o trgovini pripeljali do točke, ko bi že lahko vložili vlogo za gradbeno dovoljenje. Prav zato so prepričani, da jim občina s predlogom odloka, ki so ga svetniki v prvi obravnavi že podprli, namerno povzroča gospodarsko škodo, bojda zato, ker njihova gradnja nekaterim ni povšeči. Škodo v Hidrii ocenjujejo na tri milijone evrov. Ogorčeni so, ker se občina s tem odreka naložbi, ki bi namesto neurejenih in dotrajanih proizvodnih hal prinesla urejen trgovinski center. Od občine pričakujejo, da bodo sporni objekt umaknili iz nadaljnjih obravnav, sicer pa napovedujejo kazenske in odškodninske tožbe.

Direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc je povedala, da ne gre za nikakršno hitenje in da postopki tečejo v skladu z zakonodajo. Pojasnila je, da tehnične dopolnitve občinskega prostorskega načrta pripravljajo že od lanskega decembra in da je to le eden izmed že predvidenih popravkov.

"Tukaj nikoli ni bila mišljena trgovinska dejavnost kot prevladujoča. Dosedanji prostorski načrt je v tem primeru določen preohlapno in potrebuje dopolnitve, s katerimi bi se izognili temu, da bi bili investitorji zavedeni," pojasnjuje Planinčeva. Poudarja, da so v Idriji s prostorom omejeni in ga je zato treba še toliko skrbneje načrtovati.

"Sporno" območje je bilo tako že doslej namenjeno industrijski, obrtni in proizvodni dejavnosti, trgovinska dejavnost pa je bila mišljena le kot dopolnilna. Zato na občini predlagajo, da do sprejetja novega prostorskega načrta na zavarovanem območju gradnja ne bi bila dovoljena, kasneje pa bi gradnjo trgovinskih stavb omejili na zgolj 200 kvadratnih metrov bruto etažne površine. Za primerjavo - najnovejši trgovinski center v Novi Gorici ima skupaj 8500 kvadratnih metrov površin. Odlok bi morali svetniki še enkrat potrditi jeseni, glede na trenutne polemike pa je vprašanje, ali ga bo župan sploh še uvrstil na dnevni red občinskega sveta.