"To ni dober znak za pravno državo, če sama vlada krši zakonodajo," je povedal. Del avtonomije javnega zavoda je po njegovem mnenju tudi "zakonsko določilo, da članov programskega in nadzornega sveta pred koncem mandata ni mogoče samovoljno po odločitvi vlade razrešiti".

O razlogih vlade za predčasno razrešitev predstavnikov je Šetinc povedal, da so izmišljeni in da jih pred to vladno odločitvijo ni nihče preverjal ne pri nadzornem svetu ne pri RTVS. "Tu gre očitno še za eno politično odločitev," je povedal.

Vlada je danes predčasno razrešila predstavnike ustanovitelja v nadzornem svetu RTV Slovenija (RTVS) Natašo Koprivšek, Marjana Sedmaka, Aljošo Štampar Strojina in Matjaža Medveda. Hkrati je pripravila javni poziv za nove člane kot predstavnike ustanovitelja v nadzornem svetu, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Vlada se je seznanila s poročilom parlamentarnega odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k poročilu o delovanju nadzornega sveta RTVS v letu 2011. Iz poročila odbora izhaja, da je nadzorni svet namenjal premalo pozornosti nadziranju poslovanja RTVS in da poraba finančnih sredstev, pridobljenih s prodajo delnic Eutelsata in državnih obveznic, ni bila transparentna.

Poleg tega poročilo navaja, da je bilo oblikovanje tarife na multipleksu A za komercialno televizijo neargumentirano in da je šlo za nenamensko porabo razvojnih sredstev za kritje izpada RTV prispevka.

Vlada se je z namenom, da zagotovi večjo učinkovitost pri nadzoru nad izvajanjem javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti, odločila, da predčasno razreši dozdajšnje predstavnike ustanovitelja v nadzornem svetu.

Večina članov odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino je 10. aprila zavrnila poročilo nadzornega sveta RTVS za leto 2011 ter ga ocenila kot nepopolnega in zavajajočega. Odbor je zato s sklepom predlagal DZ, vladi in zaposlenim na RTVS, da po svojih pristojnostih razrešijo članice in člane nadzornega sveta.

Vlada v 11-članski nadzorni svet RTVS imenuje štiri člane kot predstavnike ustanovitelja.