V poglobljeni analizi projekta, ki jo je zahteval nadzorni svet, so ugotovili, da je podpisana pogodba z družbo GPG bistveno odstopala od ponudbe, ki jo je podjetje oddalo na javnem razpisu, kar "je prav gotovo ena od pomembnejših napak". Sklad je pogodbo o gradnji soseske podpisal le s podjetjem GPG, čeprav je to na razpisu nastopilo skupaj s celjskim Nivojem. Zaradi tega slednji ni prevzel odgovornosti za dokončanje soseske, ko je GPG zašel v težave, po Andoljškovih besedah pa je zato prišlo do enoletnega zastoja pri gradnji in dodatnih stroškov, ki jih je nosil sklad. Spomnimo, nadzorni svet sklada je zaradi nepravilnosti pri vodenju projekta vlado že oktobra lani pozval k odstavitvi takratnega direktorja sklada Primoža Pirca.

Ker je pogodbo z GPG sklad prekinil še pred uradnim stečajem podjetja, je sicer nekaj denarja pridobil z vnovčenjem bančne garancije, vendar pa je moral nato zagotoviti dokončanje nekaterih nujnih del, ki jih je podjetju Nivo plačal po skoraj 23 odstotkov višji ceni, kot bi jo podjetje sicer dobilo kot solidarni partner v projektu. Zaradi tega je imel sklad za 430.000 evrov dodatnih stroškov. Ker je podjetju GPG plačeval po tranšah in ne po opravljenih delih, je sklad tudi dela propadlega gradbinca preplačal za 400.000 do 800.000 evrov, kar si bo zdaj skušal povrniti iz stečajne mase podjetja. Zaradi zastoja pri gradnji soseske pa je imel sklad tudi dodatne vsakomesečne stroške, ki so do junija letos skupaj nanesli 165.000 evrov.

Po Andoljškovih besedah opravljena analiza ni služila iskanju osebne odgovornosti nekdanjega direktorja - sklad tudi ne namerava vložiti kazenske ovadbe proti njemu, ampak je namenjena izboljšanju delovanja sklada. Ta bo tako odslej izvajalce plačeval po dejansko izvedenih delih, hkrati pa se bo striktno držal razpisnih pogojev in ne bo sklepal popolnoma drugačnih pogodb.

Dva sklopa razpisa sklada za dokončanje soseske, kjer je treba en objekt dokončati, drugega pa zgraditi, sta po Andoljškovih besedah sicer pri kraju in bo odločitev o izvajalcu del znana v kratkem. Najugodnejšo ponudbo je oddalo podjetje Imos, Andoljšek pa predvideva, da bi dela lahko stekla v začetku septembra. Pri tretjem sklopu pa del zaradi nepopolnih ponudb in previsoke cene javnega naročila še ne bodo oddali, ampak bodo predvidoma avgusta izvedli dodatna pogajanja s ponudniki. Najugodnejšo ponudbo za ta sklop je sicer oddalo podjetje Javna razsvetljava v konzorciju z družbo Pluton. Če ne bo revizij, bi tudi ta dela lahko začeli do konca septembra, Andoljšek pa zaradi tega ne pričakuje zamika pri dokončanju celotne soseske. Ta bi lahko bila vseljiva do konca leta 2013 oziroma v začetku leta 2014.