Ministrstvo, pristojno za kulturo, je z rebalansom proračuna zagotovilo približno 130.300 evrov za nujno sanacijo strehe. S popravilom strehe bodo pred dodatnim propadanjem zavarovane tudi preostale kulturno varovane prvine cerkve. "Na ministrstvu se že dolgo zavedamo pomena cerkve svetega Mihaela na Barju in tega, da je bila v preteklosti slabo vzdrževana," so priznali na ministrstvu in dodali, da so zato restavratorskemu centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije že pred časom naročili izdelavo konservatorskega načrta, ki je stal 20.500 evrov, dokončan pa je bil lani pozimi. S tem so zagotovili, da zaradi neustreznih posegov ne bi prišlo do dodatnih poškodb na spomeniku.

Ali ima župnija zdaj na voljo končno dovolj denarja za sanacijo cerkve in kdaj bi se dela na strehi lahko začela, nismo izvedeli, ker nam ni uspelo priklicati tamkajšnjega župnika. Je pa gospodarski svet župnije Ljubljana Barje natančno popisal vidne poškodbe na cerkvi. Leseni deli cerkve se izkrivljajo in trohnijo, poškodovana so okna, betonski strešniki in arkadno stopnišče so polni razpok, zato ob močnih nalivih v cerkvi zamaka. Stopnišče zvonika pa je v že tako slabem stanju, da razpada in je nevarno za uporabo. Na ljubljanski nadškofiji so povedali, da za zdaj v rokah nimajo še nobene odločbe ministrstva, ki bi bila zagotovilo, da bo župnija Barje obljubljeni denar resnično dobila. Zato bodo najprej počakali na uradni dokument, šele nato se bodo lotili prenove strehe. V vmesnem času pa bo župnija kljub temu že začela iskati izvajalca, ki bi streho prenovil v skladu z vsemi kulturnovarstvenimi pogoji, so dodali na nadškofiji.