Varne oziroma prijazne sobe so namenjene zaslišanju otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj. Kot pove beseda, so "prijazneje" opremljene kot običajne sobe za zaslišanja, otroke med igro zaslišuje kriminalist ali sodnik in še največ ena oseba, običajno je to psiholog, pedopsihiater, klinični psiholog ali otrokov zagovornik. Vsi preostali, tožilci ali odvetniki, pa otroka vidijo le na ekranu iz druge sobe in lahko tistemu, ki se pogovarja z njim, prek dlančnika postavijo vprašanja. Otroke zaslišijo le enkrat, posnetek s tega zaslišanja pa velja kot dokazno gradivo na sodišču.

Za ureditev varne sobe v Murski Soboti si je posebno prizadevala predsednica društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Beli obroč Slovenije Vlasta Nussdorfer. "Zagotovo otroku ni vseeno, kje in pred kom mora spregovoriti o težkih trenutkih, o nasilju, o tem, kako živi, kakšne starše ima, komu bi bil raje zaupan v vzgojo, varstvo in oskrbo… Policijski prostori in sodne dvorane predstavljajo še za odrasle stresno situacijo, kaj šele za majhnega otroka," je že pred časom povedala. V Sloveniji so sicer prijazne sobe v vseh tistih mestih, kjer so okrožna sodišča. Večina prijaznih sob je v prostorih centrov za socialno delo ali v kriznih centrih, dve pa sta v prostorih Belega obroča in društva Zrno v Mariboru. Prijazna oziroma varna soba v Murski Soboti je že 14. varna ali prijazna soba v Sloveniji.