Spomnimo, da je sumljivo ravnanje ravnatelja razkrila revizija, ki jo je naročila občina Velika Polana. Poleg negospodarne rabe sredstev je pokazala, da Matjašec ni zaposloval po principu strokovnosti, ampak poznanstev: svojemu bratu je priskrbel službo računovodje, čeprav ni imel ustreznih delovnih izkušenj, njegovo partnerico in učitelja podaljšanega bivanja pa je zaposlil brez objave razpisa. Ob objavi revizijskega poročila je zdaj že nekdanji ravnatelj trdil, da imajo vsi zaposleni zahtevano izobrazbo in da zaposlitve niso sporne. "Delovno mesto računovodje je bilo sistemizirano in si ga nisem kar sam izmislil. In tudi ne vem, kako naj bi bilo po zakonu sporno, če smo za čistilko zaprosili mojo svakinjo," je takrat dejal Matjašec, ki ga včeraj nismo mogli priklicati za komentar. V dopisu komisiji je sicer dodal, da ga pravna služba ni opozorila na del zakona o integriteti in da bi, "če bi se še enkrat znašel v danih okoliščinah, zagotovo ravnal drugače".

Tudi župan Velike Polane Damijan Jaklin je bil z besedami skop. Dejal je le, da so Matjašca zaradi številnih nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v postopku revizije, s soglasjem ministrstva za izobraževanje razrešili, sprožen pa je bil tudi postopek odpovedi delovnega razmerja. Računovodja Kristijan Matjašec in čistilka Sanja Balon, ki sta v času njegovega mandata dobila službo, sta medtem še vedno zaposlena za določen čas, pogodba pa se jima izteče v prihodnjih nekaj mesecih.