SDS je v skupino o fiskalnem pravilu imenovala vodjo poslanske skupine Jožeta Tanka in poslanca Branka Grimsa. Strankine barve v skupini upravljanja državnega premoženja bo zastopal poslanec in nekdanji prvi mož Soda Marko Pogačnik, v skupini za rešitve na področju sanacije bank pa predsednik odbora DZ za finance in monetarno politiko Andrej Šircelj.

V Državljanski listi so zatrdili, da bosta poleg ministra za finance Janeza Šušteršiča, ki bo skupine vodil, v omenjenih skupinah sodelovala še poslanca Katarina Hočevar in Rihard Braniselj.

NSi bo v skupino za sanacijo bank imenovala nekdanjega direktorja pri Svetovni banki Borisa Pleskoviča, v skupini za upravljanje državnega premoženja bo sodeloval finančni strokovnjak Jovan Lukovac, ki je med drugim nadzornik Zavarovalnice Triglav, v skupini za fiskalno pravilo pa direktor Stanovanjskega sklada RS Žiga Andoljšek.

S strani SLS bo v skupini, ki se bo usklajevala o upravljanju državnega premoženja, svetovalec direktorja pri Družbi za svetovanje in upravljanje Janez Tomšič, v skupini za pripravo koncepta sanacije bank državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Uroš Rožič, v skupini glede zapisala fiskalnega pravila v ustavo pa poslanec Jakob Presečnik.

DeSUS bodo zastopali Robert Kojc, ki bo sodeloval v skupini za vnos fiskalnega pravila v ustavo, poslanec Jani Kavtičnik bo sodeloval v skupini za upravljanje državnega premoženja, v skupini za sanacijo bank pa nekdanji član računskega sodišča Martin Jakše.

Pozitivno Slovenijo bodo v skupinah zastopali poslanca Alenka Bratušek in Stanko Stepišnik (skupina za upravljanje državnega premoženja), Bratuškova bo skupaj s poslansko kolegico Renato Brunskole sodelovala tudi v skupini za sanacijo bank, v skupini o fiskalnem pravilu pa bosta sodelovala poslanka Maša Kociper in vodja poslanske skupine Jani Möderndorfer.

V SD pa so se odločili, da bo njihov predstavnik v skupinah za pripravo rešitev glede upravljanja državnega premoženja in sanacije bank nekdanji finančni minister Franci Križanič. Pri pripravi rešitev za zlato fiskalno pravilo pa bo sodelovala nekdanja državna sekretarka na finančnem ministrstvu Helena Kamnar.

Na ministrstvu za finance so v torek pojasnili, da bo delovna skupina za fiskalno pravilo na podlagi dogovora poslanskih skupin preučila možnost zapisa fiskalnega pravila v okviru izvedbenega zakona, ki bi ga lahko DZ na podlagi spremembe člena ustave sprejela z dvotretjinsko večino.

Skupina bo skušala doreči rešitev, ki bi ustavno pravilo naredila bolj razumljivo in sprejemljivo, tudi na podlagi dodatnih izračunov in simulacij, pravijo na ministrstvu. V usklajevalni skupini bodo poleg predstavnikov parlamentarnih strank še strokovni sodelavci ministrstva za finance, državni sekretar in minister za finance.

Glede ustanavljanja Slovenskega državnega holdinga ministrstvo zatrjuje, da bo v največji možni meri skušalo prisluhniti vsem pripombam in pobudam, ki so bile na predlog zakona podane s strani različnih deležnikov ob obravnavi zakona v DZ in na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Ministrstvo bo do 30. julija pripravilo čistopis predloga zakona in ga z namenom ponovne javne razprave in usklajevanja objavilo na spletu.

Ministrstvo predvideva, da bo delovna skupina usklajen predlog pripravila do 25. avgusta, vlada pa predloga zakona formalno ne bo več predlagala, ampak se bo uskladil z dogovori med strankami z amandmaji matičnega delovnega telesa. Besedilo zakona bodo po uskladitvi v delovni skupini usklajevali tudi z Ekonomsko-socialnim svetom in drugimi deležniki, zakon pa bi lahko bil po pričakovanjih ministrstva v DZ septembra.

V delovna skupina, ki bo proučila različne možnosti upravljanja slabih terjatev, bodo poleg predstavnikov strank še strokovni sodelavci ministrstva za finance, državni sekretar in minister za finance, k sodelovanju pa bodo povabili tudi Banko Slovenije.

Ministrstvo predvideva, da bi skupina do sredine avgusta dosegla soglasje glede ustrezne načina in ureditve reševanja slabih terjatev, na podlagi katerih bi se lahko oblikoval predlog zakona, ki bi ga DZ lahko obravnaval na septembrski seji.