Če bi navedbe o prepisu držale, pa bi to po njegovih izračunih pomenilo, da prepisano besedilo v njegovi magistrski nalogi obsega vse od 55 do 246 strani. To pa po njegovem ni mogoče, saj njegova magistrska naloga obsega 265 strani, diplomska naloga pa 38.

Avtorica domnevno prepisane diplome razmišlja o tožbi zoper poslanca Ambrožiča

Ambrožič očitke zavrača, zato je profesorja Ojstrška že zaprosil za pojasnila glede računalniške analize. Kot je v sporočilu za javnost pojasnil poslanec, želi od profesorja odgovor, na podlagi česa posebni program ugotavlja zadostno stopnjo individualnosti. Zanima ga tudi, kdo vse uporablja omenjen program, katerih je bilo zadnjih 1000 primerov uporabe tega programa in kakšni so rezultati.

Ali program upošteva citate?

Sprašuje še, v kakšne namene uporabljajo program, kdaj in kdo uporabo določi, kdo je razvil program in kakšno metodologijo uporablja, kakšne so omejitve in reference programa, kdo ima licenco za interpretacijo rezultatov programa in kdo mu jo je podelil. Poslanca nenazadnje zanima, ali računalniški program upošteva citate.

Virant o Ambrožiču: Če je prepisoval, mora odstopiti

Odgovori mu bodo, pravi, pomagali "pri razjasnitvi hude obtožbe, ki trenutno leti na moje avtorsko delo". Spomnil je še, da so le ugotavljali podobnost med besedili, medtem ko o plagiatorstvu odločajo strokovnjaki. Glede na zakonodajo in pravno prakso je namreč nujni pogoj za avtorsko delo zadostna stopnja individualnosti, je še navedel poslanec.

To po njegovem mnenju pomeni, da se delo loči od enakih ali podobnih avtorskih del, kar pa da je v njegovem primeru več kot očitno.

Sumljivo magistrsko delo Jankovićevega poslanca

Pozitivna Slovenija bo o usodi poslanca odločala na seji sveta stranke 31. julija. V stranki so namreč dobili pojasnila vodstva mariborske pravne fakultete ter mariborske fakultete za računalništvo, ki je opravila analizo magisterija.

V PS so se zato minuli teden na vodstvo mariborske pravne fakultete, kjer je poslanec magistriral, pa tudi na mariborsko fakulteto za računalništvo, ki je naredila računalniško analizo magistrskega dela, obrnili s prošnjo za njihovo mnenje in ugotovitve.

Analiza skladnosti dveh besedil opozorila na večje ujemanje

Obe mnenji so tudi že prejeli. Dekan fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Borut Žalik je tako v odgovoru zapisal, da je računalniška analiza skladnosti dveh besedil opozorila na večje ujemanje. V kolikšni meri ugotovljeno ujemanje vpliva na izvirnost magistrske naloge, pa njihova fakulteta ne more presojati, saj je magistrsko delo s področja prava.

Dekan pravne fakultete v Mariboru Saša Prelič pa je na podlagi statuta Univerze v Mariboru sklical sejo senata fakultete in mu predlagal, da imenuje tričlansko komisijo iz vrst habilitiranih univerzitetnih učiteljev. Naloga te komisije bo proučitev utemeljenosti suma, da magistrska naloga ni rezultat ustvarjalnosti in lastnih dosežkov avtorja. Če bo komisija ta sum potrdila, bo senatu predlagala odvzem akademskega naslova Ambrožiču.

S temi ugotovitvami se bodo v Pozitivni Sloveniji seznanili v torek, 31. julija, ko bodo tudi sprejeli sklep o nadaljnjem statusu poslanca Ambrožiča v poslanski skupini in stranki.