"Milan Matjašec je z neizločitvijo iz postopkov zaposlitve kršil dolžno ravnanje, s tem pa je omogočil (dal) korist svojemu bratu in bratovi zunajzakonski partnerki v obliki zaposlitve za določen čas," so v komisiji zapisali o ugotovitvah, sprejetih 19. julija.

Kandidati so bili "vsi približno enake kvalitete"

Navedeni ravnanji po njihovih navedbah "ustrezata opredelitvi korupcije po prvi točki 4. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije". V skladu z omenjeno določbo je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju.

Matjašec je v dopisu komisiji zapisal, da je bil junija razrešen s položaja ravnatelja, vendar ne zaradi obravnavane zadeve. Sicer pa navaja, da so imeli tisti kandidati za delovno mesto računovodje na šoli, ki so izpolnjevali pogoje, "vsi približno enake kvalitete". Kandidat Kristijan Matjašec je po njegovih navedbah izpolnjeval vse zahtevane pogoje za zaposlitev. Zaposlitveni postopki so bili vodeni v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, šola pa brez računovodje ne more poslovati in je bila zaposlitev zato nujna, je zapisal.

Prav tako je bila po njegovih navedbah potrebna zaposlitev na delovnem mestu čistilke šole. Na tem mestu se je zaposlila Sanja Balon, ki je po njegovih zagotovilih izpolnjevala vse pogoje za zasedbo delovnega mesta.

"Če bi se še enkrat znašel v danih okoliščinah, bi zagotovo ravnal drugače"

Navedel je še, da ga pravna služba ni opozorila na omenjeni del zakona o integriteti. "Bi pa, če bi se še enkrat znašel v danih okoliščinah, zagotovo ravnal drugače," je zapisal.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zagotavlja, da "zelo resno jemlje vse ugotovitve protikorupcijske komisije". "Ministrstvo bo po natančni preučitvi poročila protikorupcijske komisije lahko zadevo predalo inšpekciji, če pa bo ocenilo, da gre za kazniva dejanja, organom pregona," so zapisali na ministrstvu.

Na občini Velika Polana pojasnjujejo, da je Matjašec v postopku prekinitve delovnega razmerja. "Občina ga je že razrešila s funkcije ravnatelja, prav tako pa je zaradi ugotovitev revizije tudi v postopku prekinitve delovnega razmerja," je povedal župan Velike Polane Damijan Jaklin.

Revizija, ki jo je izvedla občina kot ustanoviteljica šole in jo končala v začetku tega leta, je po njegovih besedah ugotovila več nepravilnosti. Te se med drugim nanašajo na izvedbo javnih naročil in na poslovanje, je pojasnil župan.