509 parkirnih prostorov pod trgom

Občina je za ureditev in prenovo Glavnega trga in Koroške ulice izpeljala mednarodni arhitekturni natečaj, na katerem pa ni izbrala zmagovalca ter podelila prve nagrade, temveč je projekt "razparcelirala" na tri dele. Posel za preureditev vzhodnega dela trga, kjer je nekoč stal stari avtobusni peron, je prejel atelje arhitekta Bogdana Reichenberga. Po njihovi zamisli bi se trg preuredil v parkovno-urbani ambient, pokrit s kamnitimi tlakovci ali ploščami in razčlenjen z nasadi dreves in grmovnic, na njem naj bi bila tudi vodna površina. Pod tem žepnim parkom naj bi nastala ena izmed največjih garaž v Mariboru s 509 parkirnimi prostori v treh etažah. Koncesionar bo moral garažo povezati z obstoječima garažama, ki obratujeta pod bivšim Trimom in pod Glavnim mostom v Usnjarski ulici. Iz idejnega načrta izhaja, da bi graditev novosti stala 19,4 milijona evrov.

Vse stroške teh prostorskih posegov bo moral prevzeti zasebnik, ki bi si naložbo poplačal s pobiranjem parkirnine v garažni hiši. Mestna občina Maribor je prejšnji teden objavila javno naročilo, na katerem imajo interesenti do 17. septembra čas za oddajo svoje ponudbe. Občina bi zasebnemu partnerju podelila stavbno pravico za gradnjo podzemne garažne hiše, za ureditev širšega območja Glavnega trga pa bi partnerju podelila služnostno pravico. Po prenehanju koncesijske pogodbe naj bi garažna hiša postala občinska last.

Naložbo bi odplačali v osmih letih

Seveda poskušajo občinarji svoj projekt predstaviti v najlepši luči. Zato so naročili poročilo o oceni ekonomske upravičenosti, ki ga je spisal Jožef Murko, direktor nepremičninske agencije Dodoma. Iz njegovega poročila izhaja, da bi se gradnja garažne hiše pod Glavnim trgom naložbenikom izplačala. Po njegovem prepričanju je mogoče garažno hišo pod Glavnim trgom zgraditi za bistveno manj denarja, kot je navedeno v idejni zasnovi, po kateri bi moral investitor za posamezno garažno mesto plačati kar 32.781 evrov. Po Murkovi oceni bi za gradnjo garaže zadoščal že vložek, vreden 5,5 milijona evrov, njen potencialni čisti letni prihodek pa naj bi znašal 656.000 evrov. To pomeni, da bi svojo investicijo poplačal že v dobrih osmih letih in bi potem že začel pridobivati dobiček. Ali bodo gradbinci verjeli tem številkam, bo pokazal odziv na razpis. Velja pa spomniti na izkušnjo pri prenovi Trga Leona Štuklja: prvotni ocenjeni strošek je znašal 1,5 milijona evrov, nazadnje pa je morala občina za to naložbo plačati kar dva milijona evrov več.

Vsekakor ne bi bilo presenečenje, če ne bi bilo velikega navala za to koncesijo. V središču štajerske prestolnice je že zdaj osem garažnih hiš z več kot 4000 parkirnimi prostori, ki so vse prej kot prezasedene. Vsem obstoječim garažnim hišam, v katerih cena parkiranja stane med 0,6 in 1,6 evra za uro, namreč odžira posel nakupovalni center Europark, v katerem je parkiranje brezplačno. Zato veliko ljudi, ki se dnevno vozi v središče Maribora, pusti svoj avtomobil v Europarku, nato pa se v središče mesta sprehodi čez Titov most.

Nova garaža tretjinsko zasedena

Najnovejšo mariborsko garažno hišo so odprli marca letos nasproti dvorane Union. Podjetje Komunaprojekt je na zemljišču, kjer je nekoč stala restavracija Center, zgradilo podzemno garažo s 308 parkirnimi prostori. Naložba je vredna dobre tri milijone evrov. "Garažna hiša je zdaj približno 35-odstotno zasedena, kar zaostaja za našimi pričakovanji, po katerih naj bi bila zasedenost vsaj polovična," nam je povedal Marjan Bastič, direktor Komunaprojekta. "Računam, da bomo pričakovano zasedenost dosegli čez dve ali tri leta."

O tem, ali se bodo prijavili na razpis na Glavni trg, bodo v Komunaprojektu še razmislili, saj občinska ponudba ni atraktivna. "Strinjam se z Murkovo oceno, da bi bilo mogoče zgraditi garažno hišo s stroškom približno 9000 evrov na garažno mesto, vendar je temu znesku treba prišteti še strošek stavbne pravice, komunalnega prispevka in ureditve celotnega platoja na trgu, kar projekt bistveno podraži in potem gre težko skozi," je ocenil Bastič.