"Da otrok izoblikuje določeno stališče, mora najprej pridobiti tudi izkušnje. Učencem želimo vsakodnevno približati ekološke vsebine z izkustvenim učenjem, zato učne vsebine, ki jih obravnavamo v razredu, s klasičnim poučevanjem povežemo s praktičnim življenjem in njihovimi čustvenimi doživetji. Tako učence na sprehodu po bližnji okolici spodbujamo k razmišljanju o posledicah naših dejanj na okolje," je pojasnila Simona Hribar Kojc, profesorica biologije in mentorica raziskovalnih dejavnosti na Osnovni šoli Sostro, kjer že vrsto let intenzivno potekajo ekološko-okoljske delavnice, okrogle mize s priznanimi strokovnjaki, ekskurzije in ogledi ter raziskovalne in projektne aktivnosti učencev, s katerimi ocenjujejo stanje onesnaženosti zraka, vode in zemlje. Njihove raziskovalne naloge so vsako leto nagrajene tako na regijski kot državni ravni na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Poleg tega že od samega začetka (od leta 2006) sodelujejo v akciji Zemljo so nam posodili otroci, katere pokrovitelj je predsednik države Danilo Türk. Tudi letos so prejeli glavno nagrado.