"Primer trebanjskega župana ponovno izpostavlja pomanjkanje pričakovane integritete funkcionarjev nekaterih občin in njihov brezbrižen odnos do etičnega ravnanja ter ugleda, ki bi ga morali uživati in varovati pri svojem delu. Problem pa je tudi neobstoj zakonske ureditve, ki bi podobno kot pri državnih organih omogočala razrešitve lokalnih funkcionarjev," so sporočili iz protikorupcijske komisije in dodali, da je ravnanje župana Kastelica na občinski seji prejšnji teden skrb zbujajoče.

Na tej seji so namreč svetniki Socialnih demokratov in Demokratične stranke dela želeli na dnevni red uvrstiti točko z razpravo o županovi obsodbi in se tako seznaniti s posledicami storjenega kaznivega dejanja, a jim to ni uspelo. Kastelic je namreč 18 prisotnih svetnikov z namenom posvetovanja pustil čakati pol ure, dokler ni prišla na sejo svetnica Tanja Cuder Udović iz Državljanske liste. Glasovanje je bilo nato neodločeno, Cuder-Udovićeva pa se je glasovanja vzdržala.

Še bolj sporno pa je bilo županovo ravnanje pri imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora. Po prihodu še dveh svetnikov na sejo je bilo namreč razmerje glasov med predlaganima kandidatoma koalicije Vesno Anžlovar - Jurič in opozicijskim Janezom Slakom znova neodločeno, saj predstavnik romske skupnosti Matija Hočevar ni dvignil roke. Z besedami "Daj, Matija, dvign!" ga je nato h glasovanju za kandidatko pozval kar sam župan Kastelic. Opozicijskim svetnikom je nato prekipelo in so sejo zapustili, župan pa je glasovanje ponovil in preostali svetniki so potrdili njemu želeno kandidatko. Tudi to sugeriranje svetniku pri glasovanju na občinski seji je komisija za preprečevanje korupcije obsodila.

Na komisiji še poudarjajo, da je področje samoupravljanja lokalnih skupnosti eno izmed korupcijsko najbolj izpostavljenih tudi zaradi pomanjkanja učinkovitega političnega nadzora nad delovanjem lokalne skupnosti. Komisija bo zaradi tega in podobnih primerov, s katerimi se redno srečuje pri obravnavi sumov koruptivnih ravnanj, podala pobudo, da se v slovensko zakonodajo čim prej vnesejo ustrezni mehanizmi, ki bodo v primeru ugotovljenih nezakonitih ravnanj omogočali tudi odpoklic lokalnih funkcionarjev. Po veljavni zakonodaji namreč župan lahko izgubi mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev, kar pa se v Kasteličevem primeru ni zgodilo.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je včeraj dejal, da se uraden položaj res velikokrat zlorabi brez sankcij, kar je slab zgled. "Če je to učinkovit način za vestno opravljanje funkcije, je tudi prav, da so posledice, če je nekdo obsojen," je še povedal.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar meni, da je treba zakonske določbe spoštovati, če so slabe, pa jih je treba spremeniti. "Pravno gledano županu v tem primeru ni treba odstopiti, mora pa presoditi, ali še vedno uživa zaupanje svojega okolja, in temu primerno ravnati. Politična in moralna odgovornost sta namreč stvar posameznika," je zaključil Kremžar.