Točko in pol manj je bilo treba imeti za sprejem v študijska programa farmacija in laboratorijska biomedicina na ljubljanski fakulteti za farmacijo in za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti. Že tradicionalno je bilo veliko točk treba zbrati za biokemijo na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, za medicino in dentalno medicino na ljubljanski medicinski fakulteti ter za predšolsko vzgojo na ljubljanski pedagoški fakulteti.

Na ljubljanski medicinski fakulteti so visoke zahteve po točkah (medicina 90,4 in dentalna medicina 88,55) veseli, pravi tajnica fakultete Nastja Babšek. Boljši kot so študentje, lažji in kakovostnejši je študijski proces. Študentje, ki pridejo na fakulteto, pa so po njenem izjemno motivirani in študij zaključijo v rednem roku. Letos je za študij medicine sicer na voljo le 180 mest (lani 220), predvsem zaradi prostorske stiske, saj sta katedri za biologijo in kemijo še v gradnji. Pa tudi praktični študij, tega je v šestih letih kar dve tretjini, več študentov ne more sprejeti. "Bolniki ob sebi ne morejo imeti gruče študentov, eden ali dva sta dovolj," pravi Babškova.

Tudi študij psihologije na ljubljanski filozofski fakulteti, za katerega vstopni prag je letos 92,5 točke, je že leta prilagojen sposobnostim uspešnejših študentov, pojasnjuje prof. dr. Valentin Bucik z oddelka za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti. Naravnan je tako, da morajo študentje imeti delovne navade, morajo biti motivirani in hitro morajo razumeti veliko količino teoretičnih izhodišč. Po njegovem je zelo malo takih, ki študija ne dokončajo.

Na mariborski univerzi je bilo treba imeti največ točk za študij medicine (87,5), psihologije (84,5) in predšolske vzgoje (80). Tri točke in pol več je bilo treba imeti za sprejem na program predšolske vzgoje na primorski univerzi.

Med 19.131 prijavljenimi kandidati je bilo na želene študijske programe sprejetih 13.370 kandidatov. V vsej Sloveniji je bilo sicer na voljo 23.403 vpisnih mest. Teh je že pet let na voljo več, kot je kandidatov, ki jih želijo zapolniti. Med tistimi kandidati, ki so se letos prijavili na redni študij, je največ sprejetih na želene programe na ljubljanski univerzi, sledita pa ji mariborska in primorska univerza.

Kje so še prosta mesta in koliko jih je, bo znano 21. avgusta, podatke pa bodo objavile na svojih spletnih straneh tudi prijavno-informacijske službe univerz. Dan kasneje se bo začel drugi prijavni rok, ki se bo zaključil 29. avgusta. Izbirni postopek bo končan do 25. septembra, o rezultatih pa bodo kandidate obvestili po pošti.