"Za slednje je odgovoren tudi zakonodajalec, saj zakonsko ni uredil možnosti razrešitve (izreka nezaupnice oziroma odpoklica) župana, podžupana ali občinskega sveta v primeru njegovega nezakonitega ravnanja, s tem pa neposredno dopušča razmah tovrstnih primerov," so na KPK navedli v sporočilu za javnost.

"Župan Občine Trebnje je do (županski funkciji lastne) pričakovane integritete očitno brezbrižen, saj naj bi po poročanju medijev na zadnji seji občinskega sveta občinskim svetnikom onemogočil edino možnost, ki jim jo daje Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), da bi z uvrstitvijo na dnevni red seje občinskega sveta obravnavali županovo pravnomočno obsodbo za kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja. Z njegovo prekinitvijo seje do prihoda dveh občinskih svetnikov, ki sta rezultat glasovanja prevesila v korist njegovega predloga, namreč do uvrstitve predloga na sejo ni prišlo. Da je problem zaskrbljujoč, kaže nadaljnje ravnanje župana na občinski seji. Ob glasovanju o drugi zadevi na dnevnem redu naj bi namreč na enega od (omenjenih) dveh občinskih svetnikov vplival z navodilom, kdaj (in s tem kako) naj glasuje, ta pa je navodilu župana slepo sledil. Sicer je nekaj občinskih svetnikov sejo demonstrativno zapustilo, vendar to župana ni odvrnilo od ponovnega, tokrat zanj uspešnega glasovanja o njegovem predlogu," so izpostavili na protikorupcijski komisiji.

Nezaupnica ali odpoklic

Po mnenju KPK je področje samoupravljanja lokalnih skupnosti eno izmed korupcijsko najbolj izpostavljenih tudi zaradi pomanjkanja učinkovitega političnega nadzora nad delovanje organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Komisija odsotnost učinkovitih mehanizmov v tem primeru vidi kot korupcijsko tveganje, ki bi ga bilo nujno obvladati s sprejemom ustreznih zakonskih rešitev, ki bi tudi v primeru lokalnih funkcionarjev omogočile institute, sorodne ustavni obtoži in interpelaciji na državni ravni.

"Komisija bo zaradi tega in podobnih primerov, s katerimi se redno srečuje pri obravnavi sumov koruptivnih ravnanj in nasprotja interesov na lokalnem nivoju, podala pobudo, da se v slovenski pravni red čim prej uvedejo ustrezni mehanizmi, ki bodo v primeru ugotovljenih nezakonitih ravnanj omogočali tudi odpoklic lokalnih funkcionarjev," so še zaključili na komisiji.

Župan Kastelic bo v primeru sprejetja zakona odstopil

Kot je v odzivu danes pojasnil župan Trebnjega Alojzij Kastelic, je šlo v njegovem primeru zgolj za to, da je sodišče zaključilo postopek oziroma za sporazum med tožilstvom in njim. Sicer tudi meni, da brez zakonske podlage ni razloga za njegov odstop, v primeru da bo tak zakon sprejet, pa ga bo moral spoštovati in odstopiti.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj pa je dejal, da se uraden položaj res dostikrat zlorabi in če ni določenih sankcij, je to slab zgled. "Če se pokaže, da je to učinkovit način za vestno opravljanje funkcije, je tudi prav, da so posledice, če je nekdo obsojen," je še povedal.

Po mnenju predsednika Skupnosti občin Slovenije Lea Kremžarja je treba zakonske določbe spoštovati, če so slabe, pa jih je treba spremeniti. Za STA je povedal, da pravno gledano županu v tem primeru ni treba odstopiti, sam pa mora presoditi, ali še vedno uživa zaupanje svojega okolja in temu primerno ravnati. Politična in moralna odgovornost sta namreč stvar posameznika, je poudaril Kremžar.