Prehajamo v sistem, kjer šteje samo država, brez družbe, menijo v TRS. "V sistem, kjer si vladna garnitura lahko dovoli, da spoštovanje sodnih odločb, tudi Evropskega sodišča za človekove pravice ni potrebno," so razložili in dodali, "v sistem, kjer se 'generalu' Janezu Janši ni potrebno odzivati na vabila sodišča, tudi na tista iz tujine ne". V ospredje namesto etike in morale stopata nestrpnost in aroganca, še zaznavajo v TRS.

Oblast vzpostavlja sistem, ki ga po vojaško imenuje "izredne razmere", in v imenu varčevanja določenim skupinam upokojencev jemlje tisto, za kar so garali in trpeli vse svoje življenje, dodajajo v TRS, kjer tudi ocenjujejo, da vlada javni sektor obravnava kot strošek in največjega krivca za nastalo situacijo.

"V sistem, v katerem se hočejo krediti, s katerimi so se v imenu Zvona 1 in Zvona 2 igrali cerkev in cerkveno – prosvetna Vegrad in SCT, enostavno pripojiti k tistemu, kar smo ustvarjali desetletja in je ostalo do sedaj v osnovi nedotaknjeno, pri tem pa s svojim 'štabom in komando' podarjeno enostavno odpisati," so še navedli v sporočilu za javnost. Izrazili so tudi razočaranje nad Janezom Janšo, ki, če se mu ne izide načrt, grozi z nezaupnico, a se "ustraši, ko spozna, da bi lahko nezaupnica postala realnost".

Čas je za vstajo in streznitev

TRS je v sporočilu za javnost izrazila še razočaranje nad poroštvom TEŠ 6, "ki ga finančne institucije ocenjujejo kot površnega, neprimernega in nerentabilnega, sami procesi pa so predmet preiskovanja tako domače kot tuje Komisije za preprečevanje korupcije". Po njihovem mnenju vse odločitve in način trenutnega vladanja vodijo v "politično amaterstvo, strah, zmedo in diktaturo ter klerofašizem".

Želijo si sistem, ki bo temeljil na pravičnosti, socialni zaščiti, zelenem gospodarstvu, primerni etiki in morali ter trajnostnem razvoju. "Čas je za vstajo in streznitev. Čas je, da pokažemo, kaj potrebujemo in česa ne. Čas je za novo OF," so zaključili.

Za komentarje smo povprašali podpredsednika stranke TRS Milana Bajžlja, ki meni, da so trenutne razmere v interesi ožjih elitnih krogov.

Milan Bajželj: Pomembni so interesi ozkih elitnih krogov

V sporočilu za javnost omenjate novo OF.

Osvobodila fronta je bila široka organizacija. Mislimo, da je potrebno spoznati veliko organizacij in subjektov, da lahko družbo in državo vodimo na drugačen način kot jih vodijo v Evropi in Sloveniji.

Na kakšen drugačen način bi lahko vodili državo, družbo? Kaj so največji problemi po vašem mnenju?

Največji problem je v tem, da vlada poskuša speljati razne projekte, kot je recimo sanacija državnega proračuna in tudi ustavne spremembe, in pri tem ne računa na moč ljudi, glave ljudi, na njihovo znanje in voljo, delavnost. Z drugačnim načinom bi bili tudi rezultati lahko drugačni, boljši.

Glavni problem je v tem, da vodje strank, ki so vstopile v koalicijo, ukazujejo vladi, ukazujejo strankam in parlamentu, za ustvarjalnost pa ni več prostora. Nujno bi bilo postaviti strokovno vlado, v kateri ne bi bilo predsednikov strank, pač pa strokovnjaki.

V sporočilu za javnost omenjate nujnost po zelenem gospodarstvu, čeprav v času krize mnoge države opuščajo skrb za okolje, slovenska vlada pa je celo ukinila službo vlade za podnebne spremembe. Je skrb za okolje v času finančne krize sploh možna?

Seveda je. Če bi na pravilen način obravnavali vse dobrine in bogastva, ki jih Slovenija ima, tudi naravna, bi lahko odprli več delovnih mest in še veliko drugega.

Poroštvu TEŠ 6 nasprotujete. Kaj je po vašem mnenju alternativa temu projektu?

Projekt v takšni obliki se ne more izvesti. Poleg strokovnih argumentacij proti projektu, tega spremljajo tudi kazenski postopki in preiskave, zato je jasno, da bo, če se bo projekt izvajal, v prihodnje nastalo samo še več škode. Če bi projekt ustavili in ga reorganizirali, bi sredstva lahko prerazporedili tudi v alternativne vire energije ali pa delovna mesta povezana z okolje. Možnosti je ogromno.

Kaj pa menite o odpravi odškodnin za pozidavo kmetijskih zemljišč?

Mislim, da take ukrepe sprejemajo tisti, ki želijo nadzorovati preprodajo zemljišč. Druge logične razglade ne vidim. To je sestavni del vojne izrednih razmer. Kaj drugega pa naj bi cilj takih izrednih, hitrih ukrepov, podobnim vojnemu stanju, kot pa zelo pomembni interesi ozkih elitnih krogov?

Menim, da bi morali, če bi hoteli priti do pametnih razmislekov, za nekaj let prepovedati vsako spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. Že tako jih je ogromno pozidanih.

Nasprotujete vpisu fiskalnega pravila v ustavo?

Vpis fiskalnega pravila v ustavo kaže na nesposobnost te vlade in prejšnje, da ne znata zadev urejati na normalen način. Vlada naj sprejema proračun in druge ukrepe, za katere je pristojna, in s tem zmanjšuje dolg. Za to fiskalnega pravila ne potrebujemo.

Zakaj pravite, da prehajamo v sistem, kjer vlada klerofašizem?

Mislim, da je spreminjanje zgodovine – kar smo videli tudi na letošnji proslavi ob dnevu državnosti – da bi se nekdo utrdil na oblasti, zelo brezplodno – ne samo za slovenski narod, pač pa tudi za tiste, ki to počnejo.