"Največji razlog za zadolževanje je sprememba zakona o financiranju občin iz leta 2006 in posledično odvzem 56,8 milijona evrov denarja. Nazadnje se je občina zadolžila lani, za 12 milijonov evrov, ki so šli za potrebe investicij, načrtovanih za lansko leto," je razložila Urška Otoničar, vodja občinskega oddelka za finance in računovodstvo. Letos se bo občina predvidoma zadolžila za osem milijonov evrov, odplačala pa bo 8,9 milijona evrov posojil, kar pomeni, da bo letos zmanjšala skupen dolg za slab milijon evrov.

Občina se sicer lahko v tekočem letu zadolži, če odplačilo posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter morebitnih poroštev posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij v posameznem letu odplačila ne preseže osem odstotkov realiziranih prihodkov v letu pred tem, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke. V konkretnih številkah to pomeni, da se Ljubljana lahko letos zadolži za osem milijonov evrov, leta 2011 pa se je lahko, predvsem zaradi občutno večjega priliva v proračun leta 2010, zadolžila za 17 milijonov evrov.

Po besedah Otoničarjeve s poplačilom obveznosti kreditov na občini nimajo težav. "Zadolženost občine se bo do konca mandata župana Zorana Jankovića postopno zniževala. Ocenjujemo, da bo zadolženost leta 2014 nižja za okoli 23 milijonov evrov, seveda ob domnevi, da se v prihodnjih dveh letih ne bomo zadolževali," še pravi vodja občinskega finančnega oddelka in dodaja, da se lahko Ljubljana v celoti razdolži do konca mandata aktualnega župana, torej v slabih dveh letih, če ohrani financiranje vsega v enaki višini kot do zdaj in ustavi nove investicije.