Manjkajočo dokumentacijo, ki sta jo pripravila družba DRI upravljanje investicij in izvajalec del na mostu Gradis skupina G, je mestna občina upravni enoti predložila minuli ponedeljek. Za pripravo celotne dokumentacije je bil zadolžen Gradis, zato smo na mestni občini vprašali, ali je bil Gradis potemtakem kriv za zamudo pri odprtju tega dvonivojskega mostu zaradi pomanjkljive dokumentacije ali pa je morebiti krivda na strani mestne občine. Iz mestne službe za razvojne projekte in investicije na naše vprašanje niso odgovorili, pojasnili so le, da "gre za preprosto dejstvo, da je to zahteven in obsežen projekt, za katerega je potrebno pripraviti zelo obsežno dokumentacijo za tehnični pregled", pri pripravi katere "lahko pride tudi do pomanjkljivosti, spregledov ali napak". Krivde torej niso želeli pripisati nikomur, čeprav so zaradi nepopolne dokumentacije izgubili kakšen teden ali dva, ko bi bil most lahko že odprt za promet.

Na upravni enoti niso mogli napovedati, kdaj bodo izdali uporabno dovoljenje, saj je to odvisno od rezultata tehničnega pregleda. Če namreč komisija za tehnični pregled ugotovi pomanjkljivosti, bo mestno občino nanje opozorila v svojem zapisniku in ji določila rok, do katerega jih mora odpraviti. Iz upravne enote so še sporočili, da lahko mesto most odpre le na podlagi uporabnega dovoljenja, saj s tem upravna enota pravzaprav dokončno dovoli začetek uporabe objekta.