Največ je varnostnikov, maserjev in čebelarjev

Pri nas lahko izbiramo med 259 programi nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V zadnjih desetih letih je na tak način do poklica prišlo 65.000 Slovencev, največ jih je postalo poklicnih voznikov in varnostnikov, delavcev v gradbeništvu, sledijo maserji, manikerji, pedikerji in drugi poklici v kozmetiki, krupjeji in dietni kuharji, socialni oskrbovalci na domu, čebelarji, refleksoterapevti ter delavci v proizvodnji zdravil, pojasnjuje Urška Marentič, namestnica direktorja Centra za poklicno izobraževanje. Dodaja, da so v zadnjih dveh letih pripravili skoraj 70 novih katalogov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, večinoma na področjih avdiovizualnih tehnik in medijske produkcije, poslovanja in uprave. "Vse več pobud za pripravo takih programov je tudi na področju poklicev za prihodnost, kamor sodi področje "zelene ekonomije". Prav tako je vse več pobud za pripravo poklicnih kvalifikacij na visokošolski ravni," dodaja Marentičeva.

Zanimanje za prekvalifikacije oziroma opravljanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se namreč še bolj izrazito povečuje v času krize. Od leta 2008 do letošnjega julija je tako certifikat dobilo 15.788 ljudi, od tega okoli 13.000 samo v zadnjih dveh letih. Izkušnje namreč govorijo, da zaposlitev najde kar 70 odstotkov udeležencev teh programov, in to že v času trajanja programa ali pa v letu dni po končanem izobraževanju, pojasnjujejo na zavodu za zaposlovanje. Najmanj učinkovita programa za povečanje zaposljivosti sta po njihovih podatkih formalno izobraževanje in projektno učenje za mlajše odrasle, saj se z njuno pomočjo zaposli le med 15 in 20 odstotkov udeležencev.

Leto in pol pred upokojitvijo na prekvalifikacijo za mesarja

Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije se ljudje praviloma odločajo sami, ker pa je to eden od ukrepov aktivne politike zaposlovanja, brezposelne v program napoti tudi zavod za zaposlovanje, kjer brezposelnim povečini priporočajo poklice, po katerih je dovolj povpraševanja. To je sicer povsem smiselno, a kaj ko so zavodovi svetovalci pri izboru poklicev za posameznike lahko tudi sila nespretni. Takšen primer je eden od nekdanjih zaposlenih v Gradbenem podjetju Grosuplje, ki je celo življenje delal kot avtomehanik, poklicni voznik oziroma žerjavist, na zavodu pa so mu leto in pol pred upokojitvijo svetovali prekvalifikacijo v mesarja, ker je to na trgu dela zelo iskan poklic. "Začuden sem bil nad idejo, da bi me pri moji starosti in delovni dobi izučili za nov poklic, ki nima nobene povezave z mojim dosedanjim delom, niti nisem pokazal nobenega zanimanja, da bi delal kot mesar," je svetovanje zavodove sodelavke komentiral 56-letni sogovornik.

"Nekatere poklicne kvalifikacije so tržno zanimive, zanje se ljudje odločajo, ker pričakujejo, da bodo tako prišli do zaposlitve, spet druge pa so poklicne kvalifikacije, ki jih podjetja potrebujejo, a je po njih manj povpraševanja, ker je plačilo slabše," sistem poklicnih kvalifikacij ocenjuje Tone Bezgovšek, direktor Zasavske ljudske univerze. Dodaja, da je certifikat enakovreden formalni izobrazbi, zato so ti delavci praviloma tudi enako plačani, je pa odvisno, koliko je poklic cenjen in koliko je po njem povpraševanja na trgu. "Nepremičninski agent s certifikatom o poklicni kvalifikaciji tako denimo ne bo imel težav pri iskanju zaposlitve, medtem ko je za računovodje položaj malce težji, ker gre za področje, za katerega kader usposabljajo tudi visoke šole," je pojasnil Bezgovšek.

Prekvalificirana pomočnica vzgojiteljice že tri leta brez dela

Poleg nacionalnih poklicnih kvalifikacij se odrasli lahko prekvalificirajo tudi v okviru strokovnih izobraževanj za odrasle. Zadnja tri leta je v teh programih največ zanimanja za predšolsko vzgojo in zdravstveno nego, ker so to področji, kjer se zaposluje, opaža Bezgovšek. "Je pa jasno, da se v vsak program vpiše več ljudi, kot jih potem dobi delo. Žal je šolski sistem takšen, da usposablja kadre za prihodnji trg dela, a hkrati ustvarja tudi viške," pravi direktor Zasavske ljudske univerze. Da je to res, pričajo tudi izpovedi na spletnih forumih. "Sodelavka je naredila prekvalifikacijo v pomočnico vzgojiteljice, pač njena zatajena želja. Še zdaj, po treh letih ne dela v tem poklicu," je zapisala uporabnica v enem od forumov, neka druga uporabnica, ki se je sama prekvalificirala, pa je priznala, da je bilo tudi z drugim poklicem iskanje zaposlitve enako naporno kot prej, saj je službo prav tako iskala več kot leto dni.

Ljudje se torej vse bolj odločajo za prekvalifikacijo v poklice, ki obljubljajo hitro pot do zaposlitve, pri čemer ključno vlogo seveda igra tudi dobro plačilo. Tako še vedno ni povpraševanja za poklice v gostinstvu in kuhinji, saj ljudje v tem ne vidijo perspektive, ker je poklic premalo cenjen in slabo plačan. Tako pravi direktor Zasavske ljudske univerze, kjer program za gostinska in kuharska dela ostaja nezapolnjen, malo pa je zanimanja tudi za program gostinski tehnik na tamkajšnji srednji šoli Zagorje. Malce več je zanimanja za poklicno kvalifikacijo pomočnik kuharja, vsaj po podatkih Centra za izobraževanje Ceneta Štuparja Ljubljana sodeč, kjer pravijo, da na leto napolnijo dve skupini, v katerih je od 10 do 15 kandidatov za pomočnika kuharja.