"Občina ima v lasti 1200 poslovnih prostorov, od tega jih je trenutno 878 oddanih. Namenjeni so gostinski dejavnosti, trgovini z živili, storitveni in pisarniški dejavnosti, ateljejem," so povedali na oddelku za ravnanje z nepremičninami mestne uprave in dodali, da so prostori na 307 različnih lokacijah, povprečna velikost pa je med 40 in 60 kvadratnimi metri.

"Največja je Cukrarna s 4300 kvadratnimi metri površin, a se še ne oddaja, saj jo je treba prenoviti. Na Zadobrovški cesti imamo 1350 kvadratnih metrov prostorov v bivši Osnovni šoli Polje, na Mestnem trgu 773 kvadratnih metrov in v Teslovi ulici 270 kvadratnih metrov prostorov. Zadnji dve nepremičnini tudi prodajamo," so še povedali na občini.

Brezplačno oddajajo 145 prostorov

Od vseh občinskih poslovnih prostorov je 322 praznih, saj so naprodaj, so predvideni za rušenje, so v denacionalizacijskem postopku ali pa gre za sporno lastništvo. Veliko jih je tudi treba prenoviti, saj so v slabem stanju in zato niso primerni za oddajo.

Trenutno občina 145 poslovnih prostorov oddaja brezplačno. Najemniki so razna društva, upravne enote ali pa so v prostorih urejeni umetniški ateljeji. "Tržno nezanimive prostore prodajamo ali jih namenjamo za opravljanje neprofitnih dejavnosti raznih društev, ki delujejo v javnem interesu. Prednost pri izbiri imajo društva, katerih programe sofinancira občina," so razložili na oddelku za ravnanje z nepremičninami.

Višina najemnine za pridobitno oddajo prostorov se določi s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Cenitve pa ni treba opraviti, če višina najemnine v enem letu izkustveno ne bi presegla pet tisoč evrov. V tem primeru se višina najemnine prosto oblikuje, seveda pa je pri tem treba upoštevati tržne cene in zadostiti načelu dobre gospodarnosti. Najemne pogodbe se sklepajo za obdobje petih let, večjih težav z neplačniki naj na občini ne bi imeli.

Občina najemnin ne more znižati

Za razliko od ljubljanske občine pa imajo na mariborski s poravnavanjem najemnin težave. Tamkajšnji mestni svet je zato nedavno sprejel sklep o 15-odstotnem znižanju profitnih najemnin za čas gospodarske krize. Mestna občina Maribor ima 303 poslovne prostore, na leto pa z najemninami zaslužijo dva milijona evrov. V ljubljanski mestni hiši najemnin ne mislijo znižati, trdijo celo, da je to nemogoče.

"Mestna občina ne namerava nižati teh najemnin. Trenutna zakonodaja o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti namreč ne predvideva izjeme, na podlagi katere bi se občinsko stvarno premoženje lahko oddajalo pod ocenjeno vrednostjo najemnine. Prav tako ni dopustno znižati že pogodbeno določene najemnine za oddane poslovne prostore. Pa tudi zanimanje za poslovne prostore v Ljubljani je veliko, kar se vidi po številu prispelih ponudb na razpisih," so sporočili iz mestne uprave. Raste predvsem povpraševanje za najem elitnih lokacij, ki so v samem strogem centru mesta.