Kako izkazujete družbeno odgovornost do sodelavcev in partnerjev?

Primer, kako so se naši zaposleni družbeno odgovorno angažirali, je iz zadnjih dni. Na pobudo zaposlenih smo izvedli knjižni bazar, kamor je lahko vsak prinesel knjige, ki so "prerasle" njegovo domačo knjižno polico. Ideja je bila zelo dobro sprejeta, odziv je bil izjemen, saj smo v nekaj dneh našteli več kot tristo knjig. Zdaj poteka izmenjava, presežek knjig bomo podarili v humanitarne namene, jih darovali vrtcem, domovom za ostarele, bolnišnicam in podobnim ustanovam. Akcija bo verjetno prerasla v stalno aktivnost. Konec koncev se iz knjig lahko samo kaj naučimo! Verjemite, da smo bili deležni zavidljivih pogledov marsikaterega partnerja, ki je te dni prišel v Medis.

Ali sodelujete tudi s partnerji, dobavitelji in kupci, ki so družbeno neodgovorni?

Težko je reči, kdo je družbeno neodgovoren, saj ni inštrumenta, s katerim bi to lahko izmerili. Vsekakor pa skušamo sodelovati s podjetji in posamezniki, na katere se lahko zanesemo, kar je zelo pomembna lastnost družbeno odgovornih podjetij. Iščemo torej podjetja z visoko poslovno etiko.

Kako se Medisova korporativna družbena odgovornost kaže na področju ekologije in v odnosu do lokalne skupnosti oziroma regije?

Poleg najpomembnejšega, torej da družbi v obliki davkov vsako leto prispevamo nekaj milijonov evrov, s katerimi se napajajo družbene dejavnosti, dobro skrbimo za svoje poslovne prostore in njihovo neposredno okolje, poleg tega pa se redno udeležujemo vseh čistilnih akcij v našem okolju. Nekatere izvedemo tudi samostojno, skrbimo pa tudi, da razvrščamo odpadke.

Že pred šestimi leti smo opustili prakso nabave vode v plastenkah in sodelavcem priporočili pitje vodovodne vode, ki je po analizah celo boljša od marsikatere ustekleničene vode. To vodo pijejo tudi naši partnerji, kadar so pri nas na obisku.

Ali menite, da je družbena odgovornost podjetja tudi njegova konkurenčna prednost?

V preteklosti smo kot družbeno odgovornost podjetij pojmovali zgolj občasne finančne prispevke dobrodelnim organizacijam, danes pa jo razumemo kot vključevanje načel trajnostnega razvoja v vse ključne poslovne procese in funkcije v podjetju. Med klasične teme družbene odgovornosti v Medisu uvrščamo visoko poslovno etiko, nediskriminacijo, varstvo okolja, spoštovanje človekovih pravic, zdravje in varnost na delovnem mestu ter razvijanje odnosa do lokalne skupnosti. Podjetja, ki ravnajo družbeno odgovorno, z vzgojo svojih zaposlenih in posledično prek njihovega obnašanja povečajo ugled podjetja, ki tako postane ne le prodajalec nekih izdelkov ali storitev, ampak pomemben člen okolja, v katerem deluje. Taka podjetja so bolj učinkovita in tudi lažje prebrodijo težke čase.

Bi pritrdili Tatjani Fink, MBA, glavni direktorici skupine Trimo, da bo konkurenca sama izločila družbeno neodgovorna podjetja? Se bo po vašem mnenju na dolgi rok to zgodilo tudi v Sloveniji?

Odgovor na to vprašanje se nam ne zdi preprost. Vedno pogosteje so na naših policah produkti z oznako "eko", "bio", "organska pridelava", "ni testirano na živalih", "izdelano iz recikliranega papirja" in podobno. Ker pa smo kupci vedno bolj pozorni tudi na to, dajemo prednost izdelkom podjetij, ki se vedejo družbeno odgovorno. Očitno naša družba in posamezniki postajajo vse bolj ozaveščeni o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti.

Z družbenim napredkom ta odgovornost postaja vse pomembnejša in nekatere prakse postajajo povsem nesprejemljive, kar pa se opazi šele na daljši rok. Na primer delo otrok, delo po dvajset ur na dan, nezaščiteno delo s strupi, kar je bilo še pred stoletjem tudi v Evropi še povsem običajno, vse to je danes kriminalno dejanje, vendar še to samo v razvitem svetu.

Danes lahko razpravljamo, ali so na primer podjetja za hitro prehrano družbeno odgovorna ali ne. V času nastanka so nedvomno bila, saj so v različna okolja prinesla čistočo, svežo hrano, visoko kalorično vrednost in tudi potrebno raznolikost, kar sta tisti čas in okolje nujno potrebovala. Po desetletjih pa so začela povzročati težave - predvsem debelost kot verjetno najhujšo bolezen sodobne družbe - in njihova odgovornost je postala vprašljiva.

Konkurenca neodgovorna podjetja izriva šele zaradi družbenega napredka, ki pa je zelo počasen in se večkrat tudi opoteka. Naloga odgovornih podjetij je, da se angažirajo, izvajajo in kažejo dobre prakse, sprožajo nove poglede in s tem izobražujejo okolje, v katerem živijo in delajo. To ni preprosto, a tudi postati odlično podjetje ni preprosto.

Kako prenašate sporočilo o pomenu družbeno odgovornega vedenja Medisa na svoje zaposlene?

Vrednote Medisa so povsem v skladu z družbeno odgovornostjo. Že naš logotip vsebuje kratko sporočilo "zdrave vrednote". Predvsem skušamo to živeti vsak dan in sodelavce izbiramo po tej podobi; te vrednote morajo sprejeti, kar ni težko. Z njimi se srečajo že na uvodnem seminarju, nato pri vsakdanjem delu.

Kadar gre za posebne ali pomembnejše aktivnosti, do katerih pride na pobudo zaposlenih ali vodstva, se poprej uskladimo in obvestimo vse sodelavce prek različnih medijev. Prispevke objavljamo v internem časopisu, imamo zelo dobro obiskano interno spletno stran z dnevnimi novicami, izpostavil pa bi tudi našo, pred kratkim nagrajeno interno spletno stran Idejnica, kjer zaposleni lahko predstavimo vse ideje, ki se nam zdijo koristne. Nekaj idej za družbeno odgovorne akcije je prišlo prav prek nje. Podjetje se je nanje odzvalo in bile so izpeljane. Na primer že omenjeni knjižni bazar in humanitarna akcija v eni od bolnišnic na Hrvaškem.

Ali je vlaganje v družbeno odgovorne dejavnosti res samo strošek?

Na prvi pogled vsako vlaganje pomeni strošek, lahko je to finančni vložek ali pa vložek časa, energije ali volje. Vendar je tako samo, če na zadeve gledamo kratkoročno. Na dolgi rok družbeno odgovorno vedenje pomeni zadovoljstvo, večjo motivacijo, večje zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni smo zadovoljni, ko vidimo, da smo družbeno odgovorno vključeni v kulturne, športne, ekološke sfere družbenega življenja in da smo tako koristni pri dejavnostih, ki imajo s svojim poslanstvom drugačno dodano vrednost od naše, podjetniške.