Kar pomeni, da je do motorista, ki je sicer umrl na kraju nesreče, reševalno vozilo pripeljalo vsaj 15 do 20 minut kasneje, kot če bi svojo pot začelo v Bohinju. V tem času sta na pomoč lahko priskočili "le" dežurna medicinska sestra in zdravnica. Ob koncu tedna, ko je obiskovalcev navadno največ, ni prav nič drugače. V Bohinj prihajajo dežurat zdravniki tudi od drugod, ker z domačimi ne zmorejo zagotoviti dežurne službe. Zanimivo pa je, da tudi Zdravstveni dom Bled dežurno službo za občini Bohinj in Gorje zagotavlja ponoči ob delovnikih, ne pa tudi ob koncu tedna.

Bohinjci si že od ukinitve policijskih postaj pred leti prizadevajo tudi za svojo policijsko postajo. Zdaj imajo le policijsko pisarno, ki ima uradne ure trikrat na teden po eno uro. Policist je sicer v Bohinju prisoten, ob nujnih dogodkih pa je seveda spet treba računati na policijske okrepitve od drugod. Najbližja policijska postaja je na Bledu, tudi tu je intervencijski čas najmanj 15 minut.

Dobrih pet tisoč ljudi in še številni obiskovalci in turisti na zelo hitro in učinkovito pomoč tako v občini Bohinj ne morejo računati. Podobno je z Gorjami, kamor sodita tudi dobro obiskana soteska Vintgar in Pokljuka.