Nagrado bodo vnovič podelili v več kategorijah: podjetja (majhna, srednje velika in velika) in zavodi, objavljeni pa so tudi razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oziroma organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju in posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu.

"Družbena odgovornost je veliko več od dobrodelnosti, je predvsem poštenost brez zlorabe prek meja, ki jih zahteva zakonodaja. Tako jo opredeljujejo Združeni narodi, Evropska unija in od novembra 2010 tudi standard družbene odgovornosti ISO 26000, ki izrecno pove, da je podlaga za družbeno odgovorno ravnanje vzajemna, ne pa enostranska odvisnost, ki vodi k celovitemu namesto enostranskemu pristopu. Petindvajsetega oktobra 2011 se je zgodil v Evropski uniji velik napredek glede uradnega odnosa do družbene odgovornosti. EU je zapisala, da je družbena odgovornost, ki pomeni odgovornost za vplive na družbo, pomembna pri premagovanju sedanje družbeno-ekonomske krize. Vlada in drugi vplivni organi in organizacije naj postanejo vzor družbene odgovornosti, to je odgovornosti za svoje vplive na družbo, kajti tu leži pot iz sedanje družbeno-ekonomske krize," poudarja ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO in predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus.

"IRDO (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti) in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi skupaj s številnimi partnerji sta tako dobila resno priznanje, da delamo prav, vseh osem let delovanja IRDO in štiri leta spodbujanja razvoja družbene odgovornosti v Sloveniji, čemur je namenjena njuna nagrada horus. Predsednik države prof. dr. Danilo Türk nas, enako kot prejšnja leta, podpira tudi letos s častnim pokroviteljstvom, vlada pa ponovno s sodelovanjem glede osebne nagrade za Slovence izven Slovenije," je poudaril Mulej.

Po njegovem mnenju je trud, da iz nadpovprečno dobre prakse družbene odgovornosti kdo napravi še korak k pridobitvi nagrade horus, namenjen analizi in prenovi lastne dane prakse, kar vodi k novi konkurenčni prednosti brez omembe vrednih stroškov. "Edina oblika družbene odgovornosti, ki povzroča stroške, a tudi koristno uporabljene, se nanaša na dobrodelnost. Za njo se v ZDA, ki najbolj podpirajo neoliberalno ekonomsko prakso, na leto nabere kar 200 milijard dolarjev. Vse druge oblike so naložba v poslovni napredek."

Lani so v kategoriji podjetja nagrado prejela podjetja Lotrič laboratorij za meroslovje v kategoriji mikro in mala podjetja (sicer tudi gazela gorenjske regije), Mariborski vodovod v kategoriji srednje velika podjetja in BTC v kategoriji velika podjetja. Med zavodi je nagrado prejel Zavod Naprej - zavod za varstvo, rehabilitacijo in kakovost življenja po poškodbi glave, posebna priznanja pa so prejeli Marko Dolžan, podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu in po svetu, Društvo Ekologi brez meja in Tomo Križnar, priznanja pa so prvič podelili tudi novinarjem.