Na ministrstvu predvidevajo, da bo to zadostovalo za podporo pri razvoju kadrov v 150 podjetjih, kjer bodo razvili in implementirali največ dvajset modelov kompetenc in izvedli približno 8000 usposabljanj za predvidoma tisoč zaposlenih.

Prvi javni razpis, ki sta ga pripravila ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, je bil objavljen pred dvema letoma. Takrat so izmed 68 vlog izbrali sedem partnerstev. Prvi rezultati v obliki izdelanih kompetenčnih modelov po posameznih panogah so že doseženi. Vsi izbrani kompetenčni centri namreč izvajajo usposabljanja za zapolnitev primanjkljaja ključnih kompetenc, ki so se izkazali pri izdelavi modela, so nedavno pojasnili na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije, ki izvaja program kompetenčnih centrov.

Kompetenčne centre podjetja ustanavljajo ne le za razvoj obstoječih kadrov, ampak tudi zaradi izobraževalnih programov za nekatere deficitarne poklice, saj lahko tako izobražujejo kadre, ki jih v šolskem sistemu ne izobražujejo več. Eden takih je tudi kompetenčni center Steklar za razvoj kadrov v steklarstvu, ki ga je pred dvema letoma skupaj z devetimi partnerji zagnala Steklarna Hrastnik. Steklarstvo je namreč primer panoge, ki ji grozi izumrtje poklicev, saj v Sloveniji trenutno nimamo steklarske šole.

Za projekt, ki se bo uradno končal konec leta, a ga v steklarni želijo nadaljevati tudi po uradnem zaključku, morda v okviru steklarske šole, so takrat prejeli nekaj več kot 200.000 evrov, s čimer so pripravili model kompetenc za profile delavcev v steklarstvu in izvedli številne delavnice. Med drugim za vodenje in razvoj zaposlenih, kamor je bilo vključenih 76 delavcev iz celega partnerstva, delavnice za usposabljanje 80 mentorjev, delavnico za razvoj učinkovitih ciljev, v katero so vključili 16 delavcev s področja trženja in prodaje, delavnico o razumevanju zahtev kakovosti, v kateri se je izobraževalo 190 udeležencev, in delavnice za vodenje, v katere je bilo vključenih deset ljudi.

Poleg tega so v Steklarni Hrastnik letos začeli tudi interna usposabljanja o steklu in njegovih lastnostih, surovinah za proizvodnjo stekla, sestavi zmesi za steklo, poteku priprave zmesi v zmesarni, kontroli kakovosti surovin in stekla v laboratoriju, razlikah med opalnim in kristalnim steklom, taljenju zmesi za steklo ter 3D-modeliranju in skiciranju izdelkov iz stekla.

Usposabljanja so v kompetenčnem centru Steklar zasnovali tako, da zaposleni pridobivajo izkušnje na različnih delovnih mestih. Tako denimo prodajalec v proizvodnji spoznava tudi delo orodjarja. Na ta način želijo optimizirati in racionalizirati delovna mesta ter vzpostaviti sistematičen razvoj zaposlenih in mentorstva v partnerstvu.