V članku Sovražnost naj se umakne človečnosti je o izbrisanih pisal dr. Ciril Ribičič, Davek na izbrisane pa je bil naslov članka, ki ga je napisal Silvo Kristan, Kranjska Gora.

Glede na vaš slogan "Svoboda pisane besede" želim opozoriti na pomembno, manjšinsko skupino Slovenk in Slovencev, ki je zamolčana pri vseh avtorjih in tudi v prilogah drugih časopisov, kjer se pojavljajo bivši ustavni sodniki, eksperti za izbrisane.

Ker gre za stalno nesorazmerno obravnavo kratenja osnovnih človekovih pravic, si dovoljujem dopolniti Splichalovo lestvico. Pošteno (in etično) bi bilo, če bi lestvico pričel z: Izbrisani, prvič: 10.000 gospodinj.

Ta izbris, izkoreninjenje, se je zgodil z ukinitvijo državne pokojnine (in varstvenih dodatkov, ki pa niso predmet mojega opozorila) kot skoraj edinim, zadnjim "odločnim ukrepom" Pahorjeve vlade za uravnoteženje javnih financ v letu 2011.

Ta umazani posel je izvedel "strokovnjakar, ki je koristno neškodljiv, dokler piše učene razprave" (npr. o vrednotah v Sobotni prilogi Dela); "škodljivo koristen pa postane, ko poseže, kamor mu kabinetna pamet ne nese"*. Z ukrepom so preprosto izbrisali priznanje te posebne, manjšinske kategorije prebivalstva, predvsem prebivalk, ki nimajo svojih performansov, političnih strank (razen SLS), lobistov in stricev iz ozadja ter medijskih podpornikov (to niso newyorške gospodinje, ki so jih nemara imeli v mislih rovtarski metodologi). Ukinili so simbolno materialno priznanje za vseživljenjsko multifunkcijsko delo, enega od temeljnih stebrov družbene in ekonomske stabilnosti skozi vse čase in vladavine novejše zgodovine.

Kršeni sta vsaj dve načeli glede pravic: načelo neodtujljivosti in načelo spoštovanja pridobljenih pravic! Zagotovo pa je kršena ustavna pravica do dostojanstva!

"Človekovo dostojanstvo je v središču ustavnega reda Republike Slovenije. Njegov etični in ustavnopravni pomen izhaja že iz Temeljne ustavne listine, ki ni samo ustavnopravni temelj slovenske državnosti, temveč so v njej začrtana načela, ki izražajo temeljno (ustavno)pravno kakovost nove samostojne in neodvisne države. S sprejetjem osamosvojitvenih dokumentov ni prišlo samo do prekinitve državnopravne povezave med Republiko Slovenijo in SFRJ, temveč je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim konceptom ustavne ureditve. Drugače kot nekdanja SFRJ je Republika Slovenija država, katere ustavna ureditev izhaja iz načela spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Človekovo dostojanstvo je temeljna vrednota, ki prežema ves pravni red in ima zato tudi objektivni pomen pri delovanju oblasti tako v konkretnih postopkih kot tudi pri sprejemanju predpisov."**

Celotna objavljajoča "javnost" in organi varovanja človekovih pravic ta resnično necivilizacijski ukrep ignorirajo, verjetno, ker je ta poseben antropološki fenomen industrijske družbe molčeč in premajhna kritična masa za doseganje odmevnosti in samopromocije po Evropi, predvsem pa po JZ ali JV Balkanu.

Gre za akt uničenja in diskriminacije priznanja prispevka (krajo?) vseživljenjskega dela gospodinj(cev), ki se danes imenuje nevidni kapital družbe, kot neprecenljiv prispevek k blaginji družbe ali pa "stabilnosti financ države".

Bo kdo prevzel iniciativo ustavne razveljavitve tega sramotnega (za odvetnike bagatelnega) dejanja, za normalno Slovenijo pa zelo pomembnega preklica odvzema državnih pokojnin gospodinjam/gospodinjcem?

Marjan Zavšek, Laško

* Povzeto po: Iztok Simoniti

** Prvi odstavek evidenčnega stavka v odločbi ustavnega sodišča (U-I-109/10) o Titovi cesti v Ljubljani