Igor Kaučič s Pravne fakultete v Ljubljani opozarja, da bi moral Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) začeti izdajati odločbe, vendar z veljavnostjo za naprej. Vse, kar so že odtegnili, pa bi morali povrniti, je poudaril. "Odtegljaje po zakonu bi morali zamakniti za mesec ali dva. Zelo preprosto," pravi. Z odločbami namreč ni mogoče poseči za nazaj, je pojasnil.

Uveljavitev 143. člena zakona za uravnoteženje javnih financ bi se morala zamakniti, ker odločbe niso bile izdane, je opozoril. "To pomeni, da odločbe ne bi veljale za nazaj," pravi.

Zpiz je po njegovih besedah varčevalni zakon razlagal tako, da gre za znižanje pokojnin ex lege, torej na podlagi zakona samega. Ustavno sodišče pa pravi, da je zakon lahko podlaga, vendar mora biti za vsakogar posebej izdana odločba. Zakon bi moral po Kaučičevih besedah upoštevati čas, ki ga zavod potrebuje za izdajo odločb.

Napaka že v samem konceptu zakona

"Tu je šlo za napako že v samem konceptu zakona," meni. Zakonodajalec je po njegovih besedah ta problem obšel, ker je menil, da ne bo treba izdajati odločb, temveč le obvestila. "Toda vsako odločbo se lahko spreminja samo z novo odločbo, ki mora imeti pravni pouk," je poudaril.

Po opozorilu nekdanjega ustavnega sodnika Janeza Čebulja iz obrazložitve sklepa ustavnega sodišča jasno izhaja, da zakonska določba sama, torej drugi odstavek 143. člena zakona o uravnoteženju javnih financ, ne učinkuje neposredno.

Zpiz mora namreč ugotoviti drugačno višino pokojnine in potem vsakemu posameznemu upokojencu izdati odločbo. "Sporno pa je, ali lahko v času do izdaje odločb izplačuje znižane pokojnine," je dejal.

Meni, da bi moral zavod na podlagi zakonske določbe izdati odločbe, ko pa te postanejo izvršljive, torej ko se izteče pritožbeni rok zoper odločbo, bi lahko začel izplačevati nižje pokojnine.

Po njegovem mnenju bo v končni fazi ustavno sodišče, če ne bodo že prej druga sodišča, ugotovilo, da izplačevanje znižanih pokojnin do izdaje odločbe ni v skladu z ustavo.

Pri varuhu človekovih pravic po drugi strani menijo, da se je Zpiz pravilno odzval na odločitev ustavnega sodišča. "Tudi način, kako se je lotil zadeve, je primeren," je novinarjem po današnji novinarski konferenci zavoda ocenil namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič.

Še posebej pomembno se mu zdi, da se bodo že vloženi ugovori šteli za pritožbo, tako da se tistim, ki so že vložili ugovor, ne bo treba še enkrat ukvarjati s tem. "Vemo, da je večina teh upokojencev starejših in nimajo niti možnosti uporabe računalnika," je dejal.