Odločbe bodo vsem približno 26.000 upokojencem, ki so jim bile pokojnine znižane, izdali hkrati, je na današnji novinarski konferenci povedal generalni direktor pokojninskega zavoda Marijan Papež.

Ugovor se bo štel kot pritožba

Poudaril pa je tudi, da tistim, ki so zaradi znižane pokojnine na zavod že vložili ugovor, ne bo treba vložiti pritožbe na odločbo. Ugovor se bo namreč že štel kot pritožba, je pojasnil.

Vsem tistim, ki še razmišljajo o vložitvi ugovora, pa svetuje, naj počakajo na odločbo. Tako se bodo lahko pritožili na odločbo, je dejal.

Zavod je do zdaj prejel približno 6700 ugovorov na znižanje pokojnine, približno tisoč pa so jih že obravnavali. Od teh so pri 517 ugotovili, da ni podlage za znižanje. Zavod jih bo o tem obvestil in izvedel poračun.

V zavodu so opozorili, da so v prvi fazi obravnavali tiste, za katere so ocenili, da ni podlage za znižanje. Tako ni pričakovati, da bo tudi v nadaljnji fazi tako visok odstotek tistih, pri katerih ni podlage za znižanje, je dejal Papež.

"Če bo prišlo do ustrezne spremembe zakona, bodo poračuni izvedeni"

Kdor se bo pritožil, bo imel možnost sodnega varstva pred delovnim in socialnim sodiščem, je dejala predsednica sveta zavoda Anka Tominšek. Šele ko bo izčrpal vsa pravna sredstva, bo lahko na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti 143. člena zakona o uravnoteženju javnih financ, je pojasnila.

Izrazila pa je upanje, da bo še pred tem zakonodajalec rešil vprašanje oz. da bo ustavno sodišče pritrdilo varuhinji človekovih pravic, ki je v četrtek vložila zahtevo za ustavno presojo spornega člena.

Opozorila pa je tudi na to, da 143. člen varčevalnega zakona pomeni poseg v referendumsko odločitev glede pokojninske reforme. Ta je bila na referendumu 5. junija lani zavrnjena, kar pomeni, da državni zbor leto dni ne bi smel sprejemati zakona z enako vsebino. Varčevalni zakon pa je začel veljati že konec maja.

Generalni direktor je glede poziva Sindikata upokojencev Slovenije, ki od pokojninskega zavoda pričakuje izplačevanje neznižanih pokojnin vse do izdaje odločb, dejal, da mora zavod pri svojem delu kot izvajalec spoštovati zakon in mnenje ustavnega sodišča. "Če pa bo prišlo do ustrezne spremembe zakona, bodo poračuni izvedeni," je dejal.

Izplačali bodo tudi letni dodatek

V tem mesecu bo v skladu z omejitvami, ki jih določa varčevalni zakon, upokojencem izplačan tudi letni dodatek. O tem pa bodo upokojenci dobili samo obvestilo in ne odločb, je poudaril Papež.

V zavodu so prepričani, da zaradi neizdaje odločb niso storili napake. Po besedah generalnega direktorja nikoli do zdaj v takih primerih niso izdajali odločb, pa tudi varčevalni zakon določa, da gre za negativno uskladitev. V takem primeru pa ni treba izdati odločb, je dejal.

Ustavno sodišče je 12. julija odločilo, da je Zpiz dolžan posamezniku za spremembo višine pokojnine izdati upravno odločbo. V sklepu poudarja, da gre pri "usklajevanju pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov" iz drugega do petega odstavka 143. člena varčevalnega zakona za oblastno odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika, kar pa je skladno z načelom pravne države in ob spoštovanju pravic iz 22. člena ustave do enakega varstva pravic v postopkih mogoče le na podlagi izdanega upravnega akta.