Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v partnerskem sodelovanju s strokovno–interesnimi organizacijami že četrtič zaporedoma objavila razpis, s katerim želijo poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Med lanskimi prejemniki nagrade horus v kategoriji mikro in mala podjetja je bilo podjetje Lotrič laboratorij za meroslovje, sedaj LOTRIČ Metrology. Pogovarjali smo se z direktorjem Markom Lotričem. Naj ob tem omenimo, da je bilo podjetje lansko leto regijska gazela Gorenjske in torej finalist za zlato gazelo 2011. 

Kaj je bil vzgib za prijavo podjetja Lotrič laboratorij za meroslovje na razpis za nagrado horus?
Podjetje LOTRIČ Metrology že od samega začetka deluje v smeri družbene odgovornosti, tako v zvezi z zaposlenimi, odjemalci, partnerji, družbo v celoti ter na področju ekologije in trajnostnega razvoja. Vedno pa obstaja želja, da oceno odličnosti poda tudi neodvisna, tretja stran in to je bil razlog za našo prijavo. Tako ocenjevanje pripomore in spodbuja k še vestnejšemu, boljšemu, in inovativnejšemu pristopu na področju, kjer delujemo.

Ali vam je prijava vzela preveč časa oziroma ali ste se v fazi prijavljanja še česa novega naučili oziroma kakšna izkušnja je bilo to?
Če podjetje deluje sistemsko in ima procese utečene, je prijava zgolj nadgradnja ali en velik povzetek vsega, kar si pozitivnega počel v preteklosti. Vsi zaposleni se z veseljem lotijo tovrstnih projektov, saj jim le to pomeni izziv. Vsekakor vsak projekt vzame nekaj časa, ki pa je tako ali drugače poplačan. V prvi vrsti je tako zadovoljstvo zaposlenih, prejeta nagrada ali pa večja prepoznavnost blagovne znamke LOTRIČ Metrology.

Ali po vašem mnenju zajema razpis vsa področja, ki so za preverjanje družbeno odgovornega ravnanja podjetja pomembna?
Vedno ostajajo teme, ki bi jih lahko zajeli v razpisu. Dejstvo pa je, da mora tudi razpisna dokumentacija zajeti vse dejavnosti ter upoštevati naravo dela in ljudi. Spodbudno je, da razpis sledi najnovejšim trendom, da se razvija in podpira inovativne, drugačne pristope na tem področju. Navsezadnje mora podjetjem dati neko svobodo oziroma možnost opredelitve svojih dosežkov, ki jih je vnaprej vse nemogoče predvideti.

Zakaj menite, da je prav, da se na razpis prijavijo tudi druga podjetja oziroma kaj so po vašem mnenju dobrobiti/koristi tovrstnega razpisa?
Podjetja imajo od prijave na nagrado lahko le koristi. Primerjava podjetij v smislu prenosa dobrih praks je odličen izobraževalni korak na področju družbene odgovornosti. Dober rezultat da neposredni učinek zadovoljstva pri zaposlenih, odjemalcih in družbe kot celote.