Namen javnega razpisa je doseganje večje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge, hkrati pa je njegov cilj prispevati k večji konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog, pravijo na gospodarskem ministrstvu. Dodajajo, da bodo za sofinanciranje izbrali projekte, ki bodo prispevali k razvoju in usklajenemu izvajanju kompetenčnih modelov za delovna mesta v panogi, izmenjavi znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra, večji usposobljenost zaposlenih v posamezni panogi in večji konkurenčnosti zaposlenih, podjetij in panoge.

Z javnim razpisom bosta sofinancirana vzpostavitev in delovanje do 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru gospodarske panoge. Tudi s pomočjo evropskih sredstev bo tako med drugim podprtih 150 podjetij, razvoj in implementacija največ 20 modelov kompetenc, izvedenih pa bo predvidoma tudi 8000 usposabljanj, v katera bo vključenih 1000 oseb.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Pripravila sta ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, ki bo tudi izvajal javni razpis.