Vendar novela, ki so jo poslanci v državnem zboru sprejeli soglasno, ni rešila problema vseh dijakov in študentov, ki živijo in študirajo v Mestni občini Ljubljana in za mesečno vozovnico za Ljubljanski potniški promet odštejejo 17 evrov.

Novela zakona namreč določa, da lahko ministrstvo za infrastrukturo in prostor sofinancira mesečne vozovnice v mestnem potniškem prometu le, če sklene posebno pogodbo z upravljavcem teh prevozov. Direktor javnega podjetja Ljubljanski potniški promet Peter Horvat je povedal, da so osnutek takšne pogodbe že poslali na ministrstvo v usklajevanje. Horvat je še odkril, da si prizadevajo od ministrstva dobiti pavšalni znesek subvencije, ki jo bodo enakomerno razdelili med vse dijake in študente, ki se mesečno vozijo z ljubljanskimi avtobusi. "Ne želimo delati razlike med dijaki in študenti, ki so od kraja izobraževanja oddaljeni več oziroma manj kot 5 kilometrov, saj želimo imeti enotno ceno za vse šolajoče. Subvencijo, ki jo bomo prejeli od ministrstva, bi tako porazdelili med vse kupce šolskih mesečnih vozovnic, in ne samo med tiste, ki so od kraja izobraževanja oddaljeni več kot 5 kilometrov," je povedal Horvat.

Toda kljub temu da si Ljubljanski potniški promet obeta subvencijo ministrstva, bo cena mesečnih vozovnic s 1. septembrom 20 evrov. "Mislim, da ni druge rešitve, in upam, da našim dijakom in študentom to povišanje ne bo povzročilo velikih težav," je dejal Horvat in dodal, da so ceno mesečnih šolskih vozovnic nazadnje povišali leta 2004.

Ob tem velja omeniti, da sprememba zakona o prevozih v cestnem prometu sicer predvideva vozovnico za tiste, ki bivajo v kraju, kjer se izobražujejo. Vendar bodo ti lahko za 15 evrov kupili le vozovnico za največ 10 voženj na mesec. A ta tip vozovnic za dijake in študente v Ljubljani prav tako ni dobra rešitev, saj bi jih ta vozovnica stala 3 evre več, kot bi odšteli za deset voženj, če bi za vsako posebej plačali 1,20 evra.