Na primorski avtocesti naj bi v začetku avgusta zabrneli stroji tudi na 4,3 kilometra dolgem odseku med Postojno in Uncem v smeri proti Ljubljani, in sicer na klančini pred počivališčem Ravbarkomanda.

Zaporo naj bi postavili tako, da bosta vedno vzpostavljena po dva zožena prometna pasova v vsako smer vožnje, zato po zagotovilih Darsa večjih zastojev ne gre pričakovati. Večjih nevšečnosti upravljalec slovenskih avtocest prav tako ne pričakuje pri obnovi odsekov proti Fernetičem, in sicer Gabrk-Sežana vzhod, Sežana vzhod-Sežana zahod in na razcepu Gabrk - krak D, kjer bodo preplastili devet kilometrov smernega vozišča proti Ljubljani. Promet bo namreč potekal dvosmerno po drugi polovici avtoceste. Prvo fazo so že končali, tako da bo od danes naprej za uporabnike odprt tudi priključek Sežana. Zaradi tega delovišča ne bo moten promet na relaciji med Ljubljano in Koprom, pravijo v Darsu.

Bo pa promet na tej relaciji upočasnjen, ko bodo začeli prekopavati odsek med Divačo in Kozino. Kdaj se bodo točno začela obnovitvena dela v smeri proti Ljubljani, v Darsu še ne vedo povedati, saj je javno naročilo zaradi neizbranega ponudnika trenutno v revizijskem postopku. Upravljalec avtocest uporabnike tolaži, da se bo to bržkone začelo šele po vrhuncu turistične sezone.

Ta mesec naj bi na štajerskem avtocestnem odseku Fram-Slovenska Bistrica začeli obnovo mostu in nadvoza. A ker sofinancer - občina Slovenska Bistrica - ni podpisal pogodbe, je obnova padla v vodo. "Izbrani izvajalec, CM Celje, pa je dal vlogo za prisilno poravnavo, zato pogodba z njim trenutno ne more biti sklenjena. Razpis bo najverjetneje razveljavljen," so pojasnili v Darsu.

Eno so obnovitvena, drugo pa vzdrževalna dela

To pa še zdaleč ne bodo vse zapore, ki bodo voznike na slovenskih avtocestah spravljale ob živce v nadaljevanju poletja. Dars namreč opozarja, da obnovitvena dela, ki jih zanje opravljajo izvajalci, ne gre enačiti z rednimi vzdrževalnimi deli, ki jih opravljajo sami. Ta se bodo - tako Dars - čez vse poletje izvajala na celotnem starejšem avtocestnem omrežju, posamezni odseki pa bodo v teh primerih zaprti dan ali dva - izjemoma tudi več dni. "Vzdrževalna dela terminsko niso določena oziroma napovedana in se izvajajo glede na dejanske potrebe, včasih pa so tudi nujna in jih je treba izvesti takoj," pojasnjujejo v Darsu.

Morebitne večdnevne zastoje zaradi vzdrževalnih del opravičujejo s tem, da je število vzdrževalnih ekip in vozil omejeno, njihovi delavci pa so praktično ves dan na cesti, kjer morajo poleg krpanja vozišč popravljati tudi jeklene varnostne ograje, prati smerne signalizacije, kositi travo, urejati brežine in jarke za odvodnjavanje, postavljati zapore in podobno.

Dars se popravil loteva kampanjsko

"Obnovitvena ali vzdrževalna dela, kakor koli temu že rečejo, dejstvo je, da je cesta zaprta," pravi Andrej Brglez iz Avto-moto zveze Slovenije (AMZS). Sam opaža, da v Darsu v zadnjem času veliko govorijo, kako pri sanaciji vozišč upoštevajo prometne tokove, "pri izvedbi pa je vidno, da se stvari ne lotevajo na pravi način".

"Po večletnih pritiskih Dars v zadnjem času resda vnaprej obvešča o svojih obnovitvenih namerah, ampak od tega ni nobene koristi. Problem je, ker se popravil lotevajo kampanjsko, zato se vselej vračajo na ene in iste odseke. Spomladi se na primer lotijo enega odseka, a ker ga niso uspeli dokončati, se bodo nanj spet vrnili sredi turistične sezone. To je rak rana, ki je opazna tudi letos," opozarja Brglez, ki rešitev vidi v tem, da neodvisni strokovnjak gradbene stroke Darsu razloži, da se lahko dela hitreje, bolj sistematično in tudi ponoči.

V sosednjih državah - tako Brglez - so upravljalci avtocest pod občutno večjim pritiskom države, saj še v Italiji, ki ne slovi ravno po veščih gradbincih, delajo veliko hitreje kot pri nas. "V Nemčiji, kjer so avtoceste neplačljive, se vrednoti predvsem izguba časa. Čas pa je denar. Pri nas se to povsem zanemarja, saj vodilnih v Darsu ne gane, če voznik v avtomobilu na primer čaka dve uri, da se sploh premakne z mesta. Ampak če plačamo avtocesto, se ne sme čakati, sicer bi bilo treba za čas zastojev primerno zmanjšati cestnino. Vozniki zato Dars dojemajo kot eno hudobno organizacijo, ki samo jemlje denar."