Kot so sporočili iz službe za odnose z javnostjo RTVS, vprašanje ureditve višine rtv-prispevka ostaja dolgoročno nerešeno. Od 1. januarja letos sicer RTVS obračunava prispevek v višini 12,75 evra, vendar pa še vedno ni znano, kako bo s plačilom prispevka v prihodnjem letu in pozneje.

RTVS se v pretežni meri financira ravno iz rtv-prispevka, ostali prihodki pa so še oglaševanje, sofinanciranje države ter finančni in drugi komercialni prihodki.

Zaradi zaostajanja rasti rtv-prispevka za inflacijo, razvoja elektronskih medijev in razmer na področju oglaševanja, naraščanja števila oproščenih zavezancev za rtv-prispevek ter vstopa v plačni sistem javnega sektorja pa se RTVS "sooča s precejšnjo finančno stisko", navajajo.

Poleg upada plačnikov prispevka zaradi splošne gospodarske krize ter omejitev oglaševanja, ki jih narekuje zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah, upada tudi obseg oglaševanja, kar skupaj pomeni večmilijonski finančni izpad.

Generalni direktor RTVS Marko Filli zato poudarja, da je zakonska ureditev rtv-prispevka nujna, saj bo v nasprotnem primeru javnemu zavodu onemogočeno izvajanje javne službe v obsegu, kot ga določa zakon, ker bi s 1. januarjem 2013 ostal brez primarnega dohodka.

Stališče RTVS sicer podpirata tudi programski in nadzorni svet.