Podatki, navedeni v sporočilu po seji vlade, kažejo tudi, da dolg vseh občin predstavlja 1,75 odstotka bruto domačega proizvoda, njegov delež se je lani povečal za 11,46 odstotka. Ob upoštevanju zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja pa zadolženost lokalne ravni predstavlja 2,26 odstotka bruto domačega proizvoda in se je v primerjavi z letom prej povečala za 9,18 odstotka.

V lanskem letu se je na novo zadolžilo 79 občin v skupni vrednosti nekaj manj kot 107 milijonov evrov. Od tega je 74 občin najelo kredit za izvrševanje proračuna za investicije, pet pa za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije.

Veliko večino dolga, kar 94,22 odstotka predstavljajo dolgoročni krediti, razlika odpade na finančne najeme, blagovne kredite in kratkoročne kredite.

Večino - 58 odstotkov dolga slovenskih občin predstavljajo dolgovi občin iz treh statističnih regij, in sicer Osrednjeslovenske, Podravske in Savinjske. Najmanjšo zadolženost izkazujejo občine iz Zasavske in Goriške regije.

Kljub vsakoletnemu povečevanju obsega zadolženosti pa stanje ni kritično, saj povprečna zadolženost občin, ki so se lani zadolžile, znaša 5,37 odstotka njihovih prihodkov, medtem ko je zakonska meja postavljena pri osmih odstotkih, je še zapisano v vladnem gradivu.

Navedeno je še, da si ministrstvo za finance v okviru svojih zakonskih pristojnosti ves čas prizadeva za ažurno in strokovno spremljanje zadolževanja občin. Temu bo služila tudi nova spletna aplikacija, ki je že izdelana in v fazi testiranja.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je pred časom za STA ocenil, da do zadolževanja občin prihaja predvsem zaradi nenehnega nižanja sredstev, ki jih občine dobijo od države, na drugi strani pa nalaganja novih nalog občinam. "Skupna sredstva za glavarino so trenutno za več kot 120 milijonov evrov nižja od višine sredstev, ki bi bila potrebna za normalno delovanje občin, kar je eden od pomembnih razlogov za zadolževanje občin," je dejal. Dodal je še, da je takšno stanje zakon za uravnoteženje javnih financ še poslabšal.

Da je velika večina občin zadolženih, je sicer ugotovilo Računsko sodišče že v reviziji v začetku marca. Med drugim so številke pokazale, da je finančno samostojnih manj kot polovica občin. Skupna zadolženost občin na prebivalca pa se je v desetih letih povečala za več kot sedemkrat.
moz/tz