Razpis je odprt do 23. oktobra 2012, do sedaj pa so na njem sodelovala tudi številna podjetja, ki se uvrščajo med najboljše zaposlovalce Dnevnikovega izbora Zlata nit. Nagrado bodo podelili v več kategorijah: podjetja (majhna, srednje velika in velika) in zavodi, objavljeni pa so tudi razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oziroma organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju in posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu.

Lani so nagrado prejela podjetja Lotrič laboratorij za meroslovje v kategoriji mikro in mala podjetja (sicer tudi gazela gorenjske regije), Mariborski vodovod v kategoriji srednje velika podjetja in BTC v kategoriji velika podjetja. Med zavodi je nagrado prejel Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave, posebna priznanja pa so prejeli Marko Dolžan, podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu in po svetu, novinarki časnika Dnevnik Jana Petkovšek Štakul in časnika Delo Barbara Pavlin, Društvo Ekologi brez meja in Tomo Križnar.

»Družbena odgovornost je veliko več od dobrodelnosti, je predvsem poštenost brez zlorabe preko meja, ki jih zahteva zakonodaja. Tako jo opredeljujejo Združeni narodi, Evropska unija in od novembra 2010 tudi standard družbene odgovornosti ISO 26000, ki izrecno pove, da je podlaga za družbeno odgovorno ravnanje vzajemna, ne pa enostranska odvisnost, ki vodi k celovitemu namesto enostranskemu pristopu. Evropska unija je 25. oktobra 2011 zapisala, da je družbena odgovornost, ki pomeni odgovornost za vplive na družbo, pomembna pri premagovanju sedanje družbeno-ekonomske krize. Zato naj bi se države članice vključile v pospeševanje družbene odgovornosti, državni organi, sindikati in nevladne organizacije pa delovali kot vzori«, poudarja zaslužni profesor ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO in predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus.

»Vse sestavine smernic za družbeno odgovornost ISO26000 so že od prve objave za razpis Horus 2009 vgrajene v te vprašalnike. Zato lahko sodelovanje pravnim osebam na tem tekmovanju prinese številne koristi – ne le, da se okrepi njihov ugled, poveča lojalnost zaposlenih in krepi poslovna uspešnost, z vprašalnikom lahko tudi sami analizirajo stanje družbene odgovornosti v podjetju, organizaciji in tako pripravijo svojo lastno strategijo na tem področju,« dodaja Mulej.

Horus bodo letos podelili četrtič, na razpis pa se lahko prijavijo podjetja in zavodi, ki izvajajo aktivnosti in projekte družbene odgovornosti, s katerimi nadgrajujejo minimalne, z zakonom določene standarde poštenega in zato uspešnega poslovanja. Ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij.

Nagrada horus je namenjena pravnim osebam in posameznikom, ki se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v odnosu do okolja, do zaposlenih in drugih déležnikov – poslovnih partnerjev, odjemalcev, drugih ljudi in širše družbe – ter pri vodenju, zlasti razvoju izdelkov in storitev. Še posebej pomembno pa je, da jo pravne osebe vključujejo v strateško vodenje ter v svoje poslovanje, ki naj bo tudi v času krize družbeno odgovorno, saj to preprečuje mnogo težav. Na razpis za podjetja in zavode se kandidati prijavijo sami. Kandidate za posebna priznanja lahko predlagajo drugi posamezniki, organizacije, ustanove, podjetja ipd., za posebno priznanje za novinarja pa se novinarji prijavijo sami. Več informacij o razpisih je na voljo na spletni strani www.horus.si.