Gre za tako imenovani projekt Gorki, ki je razdeljen na "zgornji" del, ki je denar že dobil, in "spodnji" del (Kranj z okolico), ki na evropski denar še čaka. Županom občin Jesenice, Bohinj, Žirovnica in Radovljica se je včeraj sicer smejalo od zadovoljstva, da so po dveh letih čakanja le dobili obljubljene milijone, hkrati pa bodo morali sami iz že tako osiromašenih občinskih blagajn izbrskati osem milijonov evrov, kar ne bo lahka naloga. Projekti morajo biti končani do konca leta 2015.

Na Jesenicah bodo zgradili tretjo stopnjo čistilne naprave, ki bo po novem izločila še fosforjeve in dušikove spojine. S kanalizacijo pa bo opremljena Podmežakla. Jeseniški del je vreden devet milijonov evrov, 5,8 milijona bo evropskega denarja. "Pridobili smo že gradbeno dovoljenje in jeseni bomo začeli gradnjo. Občinski denar je zagotovljen v proračunih od 2012 do 2014. V Podmežakli bomo sočasno gradili še vodovod, cesto in javno razsvetljavo. Po dokončani kanalizaciji bodo morali vsi, ki se bodo nanjo priključili, plačati še ustrezen del komunalnega prispevka, ki je lahko tudi tisoč ali več evrov," je razložil Marko Markelj, direktor jeseniške komunalne direkcije.

V Bohinju vriskajo

V Bohinju bodo zgradili čisto novo čistilno napravo v Bohinjski Bistrici in tako dokončno podrli stari napravi v Ribčevem Lazu in Savici, ki sta bolj slabo očiščeno vodo spuščali v jezero oziroma Savo. Tako bosta popolnoma čista tako jezero kot za mnoge najlepši del Save od jezera do Bohinjske Bistrice. Zgradili bodo tudi primarni kanalizacijski vod po spodnji bohinjski dolini, za zgornjo pa še pripravljajo projekte. "Dve leti smo čakali na to odločbo države in danes vriskamo od veselja. Res pa je, da bo treba poskrbeti še za gradbena dovoljenja, pa tudi tri milijone bo v našem proračunu težko najti, saj se ne želimo več zadolževati," je pojasnil župan Bohinja Franc Kramar. Bohinjski del projekta je vreden 7,9 milijona evrov, evropski delež je težak šest milijonov evrov.

V Žirovnici in Radovljici bodo gradili kanalizacijo v vaseh pod Stolom od Žirovnice do Begunj za štiri milijone, pol bo evropskega denarja. "Usta so se mi od veselja razpotegnila do tilnika!" je bil ob včerajšnji novici vesel župan Žirovnice Leopold Pogačar. Pojasnil je, da so pohiteli in še pred sicer pričakovano odločbo poskrbeli za vse, od gradbenega dovoljenja do izbire izvajalca. Že prihodnji mesec bodo začeli gradnjo. Po končanem projektu bo brez kanalizacije le še eno naselje v občini.

V Kranju na denar še čakajo

Celotna prenova vodovodnega, kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave in čistilne naprave bo kranjsko mestno občino stala več kot 50 milijonov evrov. Sama mora prispevati 11 milijonov, zaradi česar so se morali tudi zadolževati. Na evropski denar sicer še čakajo. Do leta 2015 naj bi tako pridobili okoli 90 kilometrov prenovljenih omrežij v različnih naseljih. Posebnost pri tem pa je desni breg Save, kjer bodo najprej zbirali komunalne odplake na meji s škofjeloško občino in jih potem "poslali" nazaj v razširjeno čistilno napravo, ker povezava z bližnjo čistilno napravo v Škofji Loki ni mogoča zaradi neuspešnih dogovorov med občinama v preteklosti.