Po zakonu bo država ob izpolnjenih pogojih jamčila za 440 milijonov evrov vredno posojilo pri Evropski investicijski banki (EIB).

Pred sklenitvijo pogodbe o poroštvu bodo morali Teš ter v imenu države ministra, pristojna za energetiko in finance, podpisati pogodbo, s katero bodo določili okvire izvedbe projekta skladno s pogoji vlade - glede investicijske cene projekta, sklenitvijo pogodbe s Premogovnikom Velenje za lignit po najvišji ceni, rokom dokončanja projekta, donosnosti projekta in omejitvijo izpustov CO2.

Po sklepu odbora DZ za finance in monetarno politiko mora Teš do podpisa poroštvene pogodbe pripraviti recenziran noveliran investicijski program 5 (NIP 5), ki ga mora potrditi neodvisen in strokovno usposobljen recenzent. NIP 5 bodo morali pred podpisom poroštvene pogodbe potrditi nadzorniki Teša in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), na osnovi NIP 5 pa se bo preverilo izpolnjevanje pogojev iz zakona o poroštvu.

V Teš so prejšnji teden izrazili pričakovanje, da bi lahko posojilo EIB, če bo zakon sprejet na tej seji, začeti črpati z 31. julijem.

Glede projekta nadomestnega bloka v Tešu je že od njegovega začetka - skupščina Teša je razvojni načrt s šestim blokom potrdila leta 2004 - veliko polemik. Nasprotniki očitajo posledice na okolje in zdravje ter nepregledno financiranje, medtem ko zagovorniki v projektu vidijo razvoj in delovna mesta ter zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo.

Teš 6 naj bi letno proizvedel 3500 gigavatnih ur električne energije. Zaključek pogodbenega poskusnega obratovanja je predvideno novembra 2014, Teš 6 pa bo po načrtih obratoval 40 let.