»Odgovornost lahko poljubno širimo ali ožimo, kakor komu paše, zato se z njo hvalijo tudi tisti, za katere bi težko rekli, da prispevajo k družbi in ne skrbijo samo zase. Tu smo prišli do definicije, kot jo razumemo v Medisu, to je, da ne skrbimo le zase, ampak, kolikor se le da, tudi za okolje, v katerem živimo v najširšem pomenu te besede. Naša glavna vrednota je, da smo dobri gospodarji. Delamo trdo, pošteno in s pametjo. Dober gospodar seveda dobro skrbi za svoje premoženje, za sodelavce, prispeva z razmisleki in tudi gmotno za družbo in okolje, v katerem biva ter skrbi za prihodnost. Medis se na osnovi svojih vrednot vključuje v okolje s tem, da je dobro podjetje, ki se zavzema za visoko poslovno etiko, ki dobro skrbi za sodelavce in od njih tudi veliko pričakuje, prispeva družbi v obliki davkov, podpira kulturne, športne in karitativne inštitucije, prispeva mestu, v katerem ima sedež in s čistilnimi in izobraževalnimi akcijami skrbi za naravno okolje. Skratka, skuša dajati dober zgled.« 

Kako se korporativna družbena odgovornost Medisa odraža do sodelavcev in partnerjev?
Primer, kako so se naši zaposleni družbeno odgovorno angažirali, je iz zadnjih dni. Na pobudo zaposlenih smo izvedli knjižni bazar, kamor je lahko vsak zaposleni prinesel knjige, ki so »prerasle« njegovo domačo knjižno polico. Ideja je bila zelo dobro sprejeta, odziv je bil izjemen, saj smo v nekaj dneh našteli preko 300 knjig. Zdaj poteka izmenjava, viške knjig bomo podarili v humanitarne namene,jih darovali v vrtce, domove za ostarele, bolnišnice in podobno. Akcija bo verjetno prerasla v stalno aktivnost. Konec koncev se iz knjig lahko samo kaj naučimo! Verjemite, da smo bili deležni zavidljivih pogledov marsikaterega partnerja, ki je te dni prišel v Medis!

Ali sodelujete s partnerji, dobavitelji, kupci, ki so družbeno neodgovorni?
Težko je reči, kdo je družbeno neodgovoren, saj ni inštrumenta, s katerim bi to lahko izmerili. Vsekakor pa skušamo sodelovati s podjetji in posamezniki, na katere se lahko zanesemo, kar je zelo pomembna lastnost družbeno odgovornih podjetij. Torej iščemo podjetja z visoko poslovno etiko.

Kako se Medisova korporativna družbena odgovornost odraža na področju ekologije in v odnosu do lokalne skupnosti oziroma regije?
Poleg najpomembnejšega, torej da družbi v obliki davkov prispevamo vsako leto nekaj milijonov evrov, s katerimi se napajajo družbene dejavnosti, dobro skrbimo za svoje poslovne prostore in njihovo neposredno okolje, poleg tega se redno udeležujemo vseh čistilnih akcij v našem okolju. Nekatere izvedemo tudi samostojno in skrbimo, da razvrščamo odpadke.
Že pred šestimi leti smo opustili prakso nabave vode v plastenkah in med sodelavci spropagirali pitje vodovodne vode, ki je po analizah celo boljša od marsikatere ustekleničene vode. Prav tako to vodo pijejo tudi naši partnerji, kadar so pri nas na obisku.

Ali menite, da je družbena odgovornost podjetja hkrati tudi njegova konkurenčna prednost?
V preteklosti smo kot družbeno odgovornost podjetij pojmovali zgolj občasne finančne prispevke dobrodelnim organizacijam, danes pa jo razumemo kot vključevanje načel trajnostnega razvoja v vse ključne poslovne procese in funkcije v podjetju. Med klasične teme družbene odgovornosti v Medisu razumemo visoko poslovno etiko, nediskriminacijo, okoljevarstvo, spoštovanje človekovih pravic, zdravje in varnost na delovnem mestu in razvijanje odnosa do lokalne skupnosti. Podjetja, ki se vedejo družbeno odgovorno, z vzgojo svojih zaposlenih in posledično preko njihovega obnašanja povečajo ugled podjetja, ki postane ne le prodajalec nekih izdelkov ali storitev ampak pomemben člen okolja v katerem deluje. Taka podjetja so bolj učinkovita in tudi lažje prebrodijo težke čase.

Pri pritrdili Tatjani Fink, MBA, glavni direktorici skupine Trimo, da bo konkurenca sama izločila družbeno neodgovorna podjeta - se bo po vašem mnenju na dolgi rok to zgodilo tudi v Sloveniji?
Odgovor na to vprašanje se nam ne zdi enostaven. Vedno pogosteje so na naših policah produkti z oznako »eko«, »bio«, »organska pridelava«, »ni testirano na živalih«, »izdelano iz recikliranega papirja« in podobno. Ker pa smo kupci vedno bolj pozorni tudi na to, dajemo prednost izdelkom podjetij, ki se vedejo družbeno odgovorno. Očitno naša družba in posamezniki postajajo vedno bolj ozaveščeni o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti.
Z družbenim napredkom ta odgovornost postaja vse pomembnejša, nekatere prakse postajajo povsem nesprejemljive, kar pa se opazi šele na daljši rok. Na primer delo otrok, delo po dvajset ur na dan, nezaščiteno delo s strupi,, kar je bilo še pred stoletjem tudi v Evropi še povsem običajno, je danes kriminalno dejanje, vendar še to samo v razvitem svetu.
Danes lahko razpravljamo, ali so na primer podjetja s hitro hrano družbeno odgovorna ali ne. V času nastanka so nedvomno bila, saj so v različna okolja prinesla čistočo, svežo hrano, visoko kalorično vrednost in tudi potrebno raznolikost, kar sta tisti čas in okolja nujno potrebovala. Po desetletjih pa so začela povzročati težave, predvsem debelost kot verjetno najhujšo bolezen civilizacije in njihova odgovornost je postala vprašljiva.
Konkurenca neodgovorna podjetja izriva šele zaradi družbenega napredka, ki pa je zelo počasen in se večkrat tudi opoteka. Naloga odgovornih podjetij je, da se angažirajo, izvajajo in kažejo dobre prakse, sprožajo nove poglede in s tem izobražujejo okolje, v katerem živijo in delajo. To ni enostavno, a tudi postati odlično podjetje ni enostavno!

Kako prenašate sporočilo o pomenu družbeno odgovornega vedenja Medisa na svoje zaposlene?
Vrednote Medisa so povsem v skladu z družbeno odgovornostjo. Že naš logotip vsebuje kratko sporočilo »zdrave vrednote«. Predvsem skušamo to živeti vsak dan in sodelavce izbiramo po tej »podobi«, vsekakor pa morajo te vrednote sprejeti, kar ni težko. Z njimi se srečajo že na uvodnem seminarju, nato pri vsakdanjem delu.
Kadar gre za posebne ali pomembnejše aktivnosti, do katerih pride na pobudo zaposlenih ali vodstva, se predhodno uskladimo in obvestimo vse sodelavce preko različnih medijev. Prispevke objavljamo v našem internem časopisu, imamo zelo dobro obiskano interno spletno stran z dnevnimi novicami, izpostavili pa bi našo, pred kratkim nagrajeno interno spletno stran Idejnica, kjer zaposleni sami lahko oddajamo kakršnekoli ideje, ki se nam zdijo koristne. Tako je nekaj idej o družbeno odgovornih akcijah prišlo prav preko nje. Podjetje se je na njih odzvalo in so bile tudi izpeljane, tako na primer že omenjeni knjižni bazar in humanitarna akcija v eni od bolnišnic na Hrvaškem.

Ali je vlaganje v družbeno odgovorne dejavnosti res samo strošek?
Na prvi pogled vsako vlaganje predstavlja strošek, lahko je to finančni vložek, ali pa vložek časa, energije ali volje. Vendar je tako samo, če bi na zadeve gledali na kratek rok. Na dolgi rok družbeno odgovorno vedenje pomeni zadovoljstvo, večjo motivacijo, večje zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni smo zadovoljni, ko vidimo, da smo družbeno odgovorno vključeni v kulturne, športne, ekološke sfere družbenega življenja, in da smo tako koristni pri dejavnostih, ki imajo s svojim poslanstvom drugačno dodano vrednost, kot je naša podjetniška.