Vlada posega v avtonomnost AUKN

Golob je prepričan, da vlada s celotno argumentacijo predloga, ki ga je poslala v obravnavo DZ, posega v avtonomnost in neodvisnost AUKN. "Gre za reakcijo na to, da agencija opozarja na nezakonitosti, da vztraja na legalnem delovanju, vztraja na tem, da je treba spoštovati obveznosti, ki smo jih sprejeli iz mednarodnih pogodb, vztraja na strokovnosti in profesionalnosti in ne pristaja na neke strokovne improvizacije in nenazadnje dosledno izvaja svojo odgovornost do DZ in s tem do vseh slovenskih državljanov," je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Golob.

V ločenih mnenjih, ki sta jih v torek na predsednika DZ Gregorja Viranta naslovila Golob in Grašič, sta člana uprave AUKN izpostavila še mnenje, da je agencija "s svojim nevtralnim, strokovnim in avtonomnim delovanjem sistemska motnja v okolju, kjer se prevzemanje kontrole nad državnimi družbami in posledično plenjenje razume kot samoumevna pravica vladajoče koalicije". Oba sta izrazila še upanje, da jima bo na seji, na kateri bo DZ odločal o predlogu vlade o razrešitvi, omogočen javni zagovor.

Med razlogi, na podlagi katerih vlada DZ predlaga razrešitev članov uprave AUKN, prva izpostavlja prekoračitev pooblastil pri upravljanju kapitalskih naložb po zakonu o upravljanju kapitalskih naložb države ter nestrokovno in nevestno opravljanje nalog s posredovanjem dokumentov z neutemeljeno in neresnično vsebino in zaupnimi podatki zakonodajnemu organu, centralni banki in javnosti. Člana uprave sta kljub zavezujočim sklepom vlade oteževala uveljavljanje glasovalnih pravic na skupščinah družb in nista sodelovala pri upravljanju kapitalskih naložb države v skladu z zakonom, v svojem pojasnilu z dne 5. julija navaja ministrstvo za finance.

Štirje očitki Golobu

Golob je med očitki iz predloga vlade zaznal štiri: da naj bi v okviru delovnih nalog AUKN deloval nekooperativno, da naj bi deloval nezakonito, ker je brez soglasja predsednice uprave AUKN DZ in guvernerju Banke Slovenije poslal javno pismo, da je z vsem tem prestopil pooblastila člana uprave in da je posredoval dokumente z neutemeljeno in neresnično vsebino, s čimer je ravnal nestrokovno in nevestno.

Na prvi očitek Golob odgovarja s vprašanjem, kako zagotoviti kooperativnost dve uri pred skupščino in izpostavil primere, ko je vlada sklepe AUKN posredovala le nekaj ur pred skupščino ali celo po njenem začetku. Ob tem je spomnil še, da vlada nima pristojnosti, da agenciji daje obvezna navodila, agencija pa takih, še posebej nezakonitih navodil, ni dolžna upoštevati.

Glede prekoračitve pooblastil Golob poudarja, da agencije ne vodi predstojnik, ampak uprava, ki je kolektivni organ. "Predsednik je samo prvi med enakimi," pravi Golob in dodaja, da lahko predsednik izrazi le voljo uprave, ne pa lastne volje. S poslovnikom agencije in predhodnimi sklepi uprave sta pokriti tudi obe očitani javni pismi.

Golob je zanikal še očitke glede domnevnega nestrokovnega in nevestnega opravljanja dela zaradi odprtih pisem guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu in DZ. Ti sta posledica dogajanja v državnih bankah, je pojasnil. In sicer so bili povod za pismo Kranjcu menjave nadzornikov v slovenskih bankah, še posebej v Novi Kreditni banki Maribor (NKBM). Predlogi vlade so bili nezakoniti, Banka Slovenije pa je "edina, ki lahko ukrepa v tem primeru", je pojasnil. Javna oblika pisma je posledica želje, da se stvari ne bi pometale pod preprogo.

Drugo javno pismo Goloba in Grašiča je bilo namenjeno poslancem, in sicer zaradi NLB. Golob je zanikal, da bi v tem pismu o morebitnih scenarijih pri dokapitalizaciji NLB objavila zaupne informacije iz vladnih gradiv. Dokumentov, iz katerih podatke naj bi izdajali, ni nikoli videl, prav tako ni nobenega podatka zaupne narave dobil na sestanku s finančnim ministrom Janezom Šušteršičem, je zatrdil. Je pa "nizek nivo strokovnosti, skrbnosti in strateškega razmisleka", ki sta ga člana uprave zasledila na tem sestanku, botroval pismu.

Na koncu je Golob danes situacijo primerjal z dogajanjem iz pravljice Cesarjeva nova oblačila, kjer nihče od odraslih ne upa izpostaviti resnice, le nek deček o tem spregovori na glas. "Cesar je nag," je poudaril Golob.

Na izjave Goloba so se sicer odzvali na finančnem ministrstvu, kjer so poudarili, da je član uprave AUKN "medijem in slovenski javnosti znova podal precej neresničnih in zavajajočih izjav". Tako so znova izpostavili svoje videnje delovanja Goloba in Danila Grašiča, ki pri svojem delu "nista upoštevala zakonskih določil" in sta prekoračila svoja pooblastila. Navedba, da je predlog za razrešitev politično motiviran, ne drži, so zatrdili.