Predlogu novele zakona o prostorskem načrtovanju se v DZ napoveduje podpora

Predlogu novele zakona o prostorskem načrtovanju, ki uvaja rešitve, ki bodo razbremenile vse ravni odločanja v postopkih priprave občinskih prostorskih aktov, se v DZ obeta podpora. Pomisleke imajo v SD, saj se bojijo negativnih posledic na okolje.

Večinska podpora se obeta tudi noveli zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena

Noveli zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor se v DZ obeta večinska podpora, saj jo podpira celotna koalicija. Novela cilja na dodatno optimizacijo že uveljavljenega postopka umeščanja.

Poslanske skupine večinoma tudi za novelo zakona o varstvu okolja

Predlogu novele zakona o varstvu okolja, ki podaljšuje veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj s petih na deset let tudi za dejavnosti in naprave, ki ne potrebujejo IPPC dovoljenja, se prav tako obeta podpora v DZ. Podpirajo jo vse koalicijske poslanske skupine, v SD pa bi v skladu z mnenjem protikorupcijske komisije sprejemanje novele zadržali.

Večinska podpora v DZ se izrisuje tudi pri noveli zakona o vodah

Večina poslanskih skupin je na današnji izredni seji DZ napovedala podporo predlogu novele zakona o vodah. Z novelo naj bi se uredila najbolj pereča vprašanja na področju vodovarstvenih območij.

Večina poslanskih skupin podpira tudi novelo zakona o kmetijstvu

Poslanci in poslanke bodo v večini podprli predlog novele zakona o kmetijstvu. Ta uvaja manjše spremembe zakona, ki pa bi odpravile administrativne ovire in znižale stroške. To novelo podpira tudi opozicijska SD.

Predlog novele zakona o promociji kmetijskih proizvodov naletel na široko odobravanje

Predlogu novele zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, s katerim želi vlada na novo urediti opravljanje strokovnih nalog za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, se v DZ obeta podpora. Poslanci se zavedajo, da je promocija pomembna.

Poslanci noveli zakona o skladnem regionalnem razvoju napovedujejo glas za

Predlogu novele zakona o skladnem regionalnem razvoju, s katerim želi vlada med drugim racionalizirati administrativne postopke, se med poslanci obeta podpora. Poslanci med drugim upajo, da bodo spremembe pripomogle k ustvarjanju novih delovnih mest.

Poslanci "da" napovedujejo tudi predlogu združevanja STO, TIA in Japtija ter podpornih skladov

V DZ se podpora obeta tudi trem novelam, s katerimi vlada predlaga združitev Japtija, STO in TIA v novo agencijo, sklada za podjetništvo in za regionalni razvoj pa namerava združiti v nov sklad. Poslanci upajo, da bodo spremembe pripomogle k dvigu konkurenčnosti gospodarstva in promocije Slovenije.