Končni cilj strategije je povečanje uporabe električnih vozil v prestolnici, teh je trenutno v uporabi zgolj 50, do te mere, da bi do leta 2020 po ljubljanskih cestah vozilo dvakrat več električnih vozil kot v drugih slovenskih mestih. Ob tem je Ratej poudaril, da to ni v nasprotju s ciljem zniževanja avtomobilov v prestolnici. "Namen je zgolj spodbuditi tiste, ki v mesto ne morejo priti s kolesom ali peš, naj to storijo na okolju prijazen način."

Mestna občina Ljubljana in podjetje Etrel sta v okviru projekta Civitas ELAN trenutno pripravila prvi osnutek strategije za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani, ki ga bodo dopolnjevali s predlogi zainteresirane javnosti. Dodelano strategijo naj bi po pričakovanjih Rateja mestne oblasti sprejele letos jeseni. Strategija sicer zajema 15 ukrepov, s katerimi bi spodbudili rabo električnih vozil.

V prvi vrsti strategija predvideva izdelavo natančnega načrta izgradnje in postavitve potrebnih polnilnih postaj na ustrezne lokacije, ki bi jih vključili v prostorske načrte, do leta 2020 bi tako s polnilnimi postajami opremili štiri odstotke vseh ljubljanskih parkirišč.

Poleg infrastrukture se strategija dotika tudi promocije električnih vozil in dodatnih olajšav, ki bi ljudi spodbudila k njihovi uporabi. Mednje sodijo znižanje parkirnih tarif za električna vozila in znižanje takse za dostop do mesta, če se bodo mestne oblasti zanjo odločile. Obenem naj bi tudi sama občina pogosteje vključevala električna vozila v svoj vozni park in s tem spodbujala storitve, kot je denimo brezplačni prevoz kavalir, ki bi lahko šibkejšim ponujal prevoz do Žal. V sklop promocije električnih vozil pa je vključen tudi predlog, da bi se zasebnim vozilom, ki bi bila polepljena s promocijskimi nalepkami, dovolila vožnja po rumenem pasu.