Stanovalci na zgoraj omenjenih območjih lahko za časovno neomejeno parkiranje na mestni občini zaprosijo za parkirno dovolilnico. Ker bodo zanjo zaprosili šele v drugi polovici leta, bodo za dovolilnico, ki velja do konca leta, morali plačati le 46,21 evra in ne "polnih" 100 evrov.

Upravičenci do parkirne dovolilnice morajo ob oddaji zahtevka za dovolilnico na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet priložiti dokazilo o stalnem prebivališču na enem od zgornjih območij in da so lastniki osebnega vozila ali dokazilo, da so vozilo kupili na lizing. Mestna občina Ljubljana bo na eno stanovanje izdala le po eno dovolilnico za parkiranje znotraj posameznega območja.