Komisija za preprečevanje korupcije je 31. maja objavila razpis za štiri pripravniška mesta za opravljanje prostovoljnega pripravništva, ki ne predvideva izplačila denarnega nadomestila za opravljeno delo, povračila stroškov z prevoz in malico ter izplačila regresa za letni dopust.

Razpis Komisije za preprečevanje korupcije je namenjen kandidatom s sedmo stopnjo izobrazbe pravne ali ekonomske smeri, kandidati pa se lahko na razpis prijavijo do 31. avgusta letos.

Za 52 prostih mest prostovoljnega pripravništva je 4. julija letos razpis objavila tudi Davčna uprava RS (Durs), ki išče diplomante s šesto in sedmo stopnjo izobrazbe.

Kot so STA pojasnili na Dursu, so se za takšen razpis odločili prvič, saj v danih ekonomsko-socialnih okoliščinah na ta način pridobi tako davčna uprava kot tudi kandidat, ki se bo za takšno pripravništvo odločil. Poudarjajo, da če bi trenutne finančne okoliščine dopuščale, "bi Durs z veseljem razpisal običajno, torej plačano pripravništvo, vendar to zaradi objektivnih razlogov ni mogoče".

Vsi delavci imajo pravico do pravičnega plačila

Na objavljena razpisa so se danes odzvali v sindikatu Mladi plus, kjer so prepričani, da je takšen razpis izjemno nepravičen do mladih in za takšno trditev navajajo več argumentov. Med drugim opozarjajo, da Evropska socialna listina, ki jo je podpisala tudi Slovenija, navaja, da imajo vsi delavci pravico do pravičnega plačila, ki njim in njihovim družinam zagotavlja dostojen življenjski standard.

Dursu sindikat med drugim očita, da pri razpisu ne gre "samo" za to, da spreminja mlade v zastonj delovno silo. "Gre tudi za to, da kot državni organi institucionalno sledite logiki, ki se je zadnje čase izjemno razpasla med delodajalci, to je logiki neplačevanja socialnih prispevkov," navaja sindikat.

Sindikat obe instituciji poziva, naj mladim namesto prostovoljnega pripravništva ponudita dostojno plačano pripravništvo, pri tem pa naj se povežeta z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, s katerim lahko skupaj pripravijo program za financiranje pripravništva prek sredstev Evropskih strukturnih skladov.

Namesto plačila znanje, izkušnje in reference?

Na Dursu sicer poudarjajo, da si bodo prostovoljni pripravniki z delom na davčni upravi pridobili znanja, izkušnje in nenazadnje tudi reference, ki bi jim lahko koristile pri nadaljnjem iskanju zaposlitve. Ob zaključku pripravniškega usposabljanja pa jim bo Durs plačal usposabljanje za imenovanje v naziv, za kar obstaja pravna podlaga v veljavni zakonodaji.

Sicer pa se je Durs, kot navajajo, za razpis volonterskega pripravništva odločil zaradi kadrovske situacije, saj trenutno zaposluje v okviru zmanjšanega finančnega načrta, v katerem je vlada upoštevala zmanjšanje zaposlenih za več kot 1,7 odstotka v primerjavi z letom 2011. Poudarjajo še, da volontersko pripravništvo s pravnega vidika ni v ničemer sporno, takšen način opravljanja dela pa že leta poznajo v drugih članicah EU.

Prostovoljno pripravništvo je sicer že več let uveljavljena možnost opravljanja pripravništva na področju vzgoje in izobraževanja.