V podporo vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora je Komisija danes podpisala tudi skupno izjavo in memorandume o soglasju s ključnimi raziskovalnimi organizacijami in organi, ki financirajo raziskave. Predlogi so odgovor na rok, ki so ga določili voditelji EU, v skladu s katerim bi bilo treba cilj ERP uresničiti do leta 2014.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Ne moremo nadaljevati s trenutnim stanjem, kjer se sredstva za raziskave ne dodeljujejo vedno na konkurenčni osnovi, kjer delovnih mest ne zasedajo najsposobnejši kandidati, kjer lahko raziskovalci sredstva redko prenesejo čez mejo oziroma imajo redko dostop do čezmejnih programov in kjer velik del Evrope sploh ni vključen. Vprašajte katerega koli od vodilnih podjetnikov in povedal vam bo, da je kakovost raziskovalne baze glavni dejavnik pri odločitvah o naložbah. V današnjem gospodarstvu si nobena država članica ali regija ne more privoščiti, da bi zanemarila svojo bazo znanja.“

Skoraj 80% vprašanih iz raziskovalne skupnosti je mnenja, da pomanjkanje odprtega in preglednega zaposlovanja ovira mednarodno mobilnost. Od držav članic se zato zahteva, da odstranijo ovire za čezmejne raziskovalne kariere v Evropi, pospešijo izvajanje skupnih raziskovalnih programov, izboljšajo konkurenčno financiranje za ustanove in projekte ter učinkovito vlagajo v najsodobnejše tehnologije.

Zainteresirane raziskovalne organizacije se poziva, da opredelijo in izvajajo načela za dostopnost in prenosljivost sredstev iz nacionalnih virov, objavljajo prosta delovna mesta na skupnem spletnem portalu, na raziskovalna mesta zaposlujejo po preglednih, odprtih postopkih zaposlovanja, ki temeljijo na sposobnostih, ter okrepijo povezave med industrijo in akademskimi krogi.

Poleg današnjih predlogov v zvezi z Evropskim raziskovalnim prostorom je Komisija predstavila tudi pobudo za spodbujanje dostopa do in ohranjanja znanstvenih informacij. Cilj pobude je spodbujati odprt dostop do raziskovalnih publikacij, ki so rezultat projektov, ki jih financira EU, in nacionalno financiranih raziskav.