Fundacija Parus, ki je s soglasjem Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pričela delovati januarja 2006, je doslej za podiplomski študij gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti podelila 20 štipendij. Edina obveznost, ki jo Fundacija Parus postavlja svojim štipendistom je, da se le-ti po zaključku študija najmanj za tri leta zaposlijo v Republiki Sloveniji.

Na letošnji razpis za štipendiranje podiplomskega študija je Fundacija Parus prejela 10 prošenj. Skladno s postopkom sta prispele prijave najprej ocenili Komisiji za izbor štipendistov za podelitev štipendij za podiplomski študij v tujini in na Pravni fakulteti v Ljubljani, na podlagi ocen obeh komisij in glede na razpoložljiva sredstva pa je uprava Fundacije Parus štipendije podelila petim kandidatom, in sicer so štipendije prejeli Marko Frantar za program »traditional LL.M. program« na New York University School of Law, Lea Vatovec za program LL.M. na University College London, Lela Dedić za program »International Laws« na University of Maastricht, Faculty of Law, Aljoša Ficko za program »LL.M. Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht« na Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät, in Mojca Zadravec za doktorski študijski program Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dosedanji štipendisti Fundacije Parus so študirali na Bucerius Law School v nemškem Hamburgu, na School of Law newyorške univerze, na King's College londonske univerze, na London School of Economics, na frankfurtski Johann Wolfgang Goethe - Universität, na Juristische Fakultät der Universität Augsburg, na Harvard Law School v Cambridgeu, na dunajski Pravni fakulteti in drugih.