V BTC so že pred leti pridobili certifikat ISO 14001:2004 za preprečevanje onesnaževanja ter zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, pri čemer so pomembne rezultate dosegli na področju ravnanja z odpadki. V svoji ekološki postaji namreč trenutno ločujejo in sortirajo kar 26 različnih frakcij, tako da se iz območja BTC odpelje več kot 60 odstotkov sortiranih odpadkov.

Sestavni del strategije trajnostnega razvoja je tudi izboljšanje energetske učinkovitosti in povečanje energetskih prihrankov. Lastna energetska politika, katere glavni namen ni enkratno znižanje porabe energije, temveč vzpostavitev sistema, ki vodi k stalnemu zniževanju porabe energije ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, je bila osnova, da so v BTC v začetku julija med prvimi v Sloveniji pridobili mednarodni certifikat ISO 50001:2011, ki ga podeljujeta IQNet in SIQ. Ta standard organizacijam omogoča, da dosledno in učinkoviteje upravljajo z energijo, in pomeni nadgradnjo sistema ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001:2004.

V okviru teh aktivnosti so junija letos odprli že tretjo lastno sončno elektrarno, in sicer v nakupovalnem središču v Murski Soboti. Sončna elektrarna se razteza na površini 8000 kvadratnih metrov, pridružila pa se je lani zgrajeni sončni elektrarni na Logističnem centru BTC, ki obsega kar 13.000 kvadratnih metrov, ter sončni elektrarni, ki je vgrajena v fasado Kristalne palače. Vse tri sončne elektrarne skupaj letno proizvedejo 2 milijona kWh zelene energije. Naložbe v sončne elektrarne so bile upravičene tako z vidika pozitivnih finančnih rezultatov kot tudi ekološkega osveščanja in trajnostnega razvoja, saj so v družbi BTC v letu 2009 porabili 41 milijonov kWh električne energije, v letu 2011 pa je poraba, vključno s Kristalno palačo, znašala le 39 milijonov kWh električne energije. To pomeni, da so v BTC, če primerjamo podatke brez Kristalne palače, v letu 2011 porabili le 37 milijonov kWh električne energije.

Ob tem v BTC v letošnjem letu na področju energetske učinkovitosti potekajo še številni projekti. Tako so v prvi polovici leta izvedli optimizacijo rabe električne energije na Logističnem centru BTC ob Letališki cesti, v okviru katere so zamenjali zastarelo in energetsko neučinkovito notranjo in zunanjo razsvetljavo. Z umestitvijo nove tehnološko varčne in sodobne razsvetljave so dosegli pomembne učinke, in sicer pri prihrankih energije v višini 524.180 kWh letno, poleg tega pa bodo za 230 ton CO2 letno znižali tudi izpuste.

Potekajo že tudi priprave na projekt zamenjave razsvetljave v nakupovalnih središčih BTC City v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti, kjer bo skupni letni prihranek pri električni energiji dosegal še dodatnih 305.348 kWh, prav tako pa bodo za dodatnih 213 ton letno zmanjšali izpuste CO2. Projekt delno sofinancira in spodbuja EU (UREE1).

V drugi polovici avgusta bodo v BTC pričeli tudi projekt »Misija zeleno«, katerega cilj je zmanjševanje izpustov CO2 z ustvarjanjem naravnejšega, zelenega okolja. Z zeleno barvo bodo označene pešpoti, zeleni koraki, koši za odpadke in motivacijska sporočila, pri tem pa bodo obiskovalci, zaposleni in poslovni partnerji v projekt vključeni kot ambasadorji ekologije.