V minulem tednu so se temperature morja na treh metrih globine gibale okrog 27 stopinj, kar po navedbah strokovnjakov z morske biološke postaje Piran ni nenavadno za ta letni čas. Najvišjo temperaturo so v zadnjih letih izmerili julija 2010, ko se je na enaki globini morje ogrelo na 30,4 stopinje. Letos so najvišjo temperaturo, 28,7 stopinje, izmerili drugega julija.

Stanje v morju je letos kopalcem naklonjeno. Morje je prosojno, vidljivost pod vodo pa dobra, kar kaže na majhno biomaso fitoplanktona v vodnem stolpcu. V minulem tednu je bilo ob terenskih ogledih na morju še vedno opaziti posamične osebke uhatega klobučnjaka. Strokovnjaki z morske biološke postaje pojasnjujejo, da se sezonski razvojni ciklus te meduze zaključuje. Opazili so tudi posamične osebke kompasne meduze in morskega klobuka. Nobena od omenjenih vrst meduz ljudem, razen tistim z občutljivejšo kožo, ob stiku s kožo ne povzroča večjih tegob, so še zapisali v izjavi za javnost.