Ljubljanski sklad je pred časom že začel postopke preverjanja upravičenosti, a ni prišel daleč. Ko so od davčne uprave poskušali pridobiti podatke o neto dohodkih najemnikov neprofitnih najemnih stanovanj, se je izkazalo, da jim davčna uprava teh podatkov ne more posredovati, ker vodi le evidenco o bruto dohodkih. Rešitev naj bi prinesla sprememba pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, ki je določila, da se dohodki gospodinjstva upoštevajo v obsegu in na način, kot ga določa zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Podatke o dohodkih bi stanovanjski sklad lahko črpal iz posebnega informacijskega sistema, ki ga bo ministrstvo za infrastrukturo in prostor vzpostavilo za lažje izvajanje določil iz zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

"Gre za zelo zapleten in težko razumljiv sistem"

A dokler informacijski sistem ne zaživi, bodo, tako kaže, morali najemniki neprofitnih stanovanj ljubljanskega sklada sami pridobiti podatke o dohodkih, pravijo pri skladu. Toda pridobljene podatke bodo uslužbenci sklada nato morali še ustrezno preračunati, da bodo pridobili podatke, ki bodo usklajeni z zgoraj navedenim zakonom. "Gre za zelo zapleten in težko razumljiv sistem, ki ga je ročno mogoče voditi samo tako, da od najemnikov zahtevamo večje število dokumentov in da za preračunavanje porabimo zelo veliko časa, kar je povsem v nasprotju z načeli prijazne uprave in odprave administrativnih ovir," je nezadovoljna direktorica stanovanjskega sklada Jožka Hegler. Zaradi tega je sklad ministrstvo za infrastrukturo in prostor seznanil s svojimi ugotovitvami in prosil za natančno tolmačenje pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem glede upoštevanja neto dohodkov. Ko bo sklad prejel odgovore, bo nadaljeval preverjanje svojih najemnikov.

Ob neizpolnjevanju pogojev tržna najemnina

Sklad je že pred časom ministrstvo pobaral tudi, kdaj jim bo na voljo informacijski sistem, ki bi bistveno olajšal postopek preverjanja upravičenosti do najema neprofitnega stanovanja. A to ne bo kmalu. Preden bo ministrstvo vzpostavilo sistem, bodo morali najprej ustrezno spremeniti stanovanjski zakon. "Za izdelavo informacijskega sistema pa bo treba zagotoviti tudi denar," so pristavili na ministrstvu, kar da slutiti, da bodo morali denar za sistem še poiskati. Stanovanjski sklad bo tako moral še nekaj časa podatke o dohodkih pridobivati neposredno od svojih najemnikov.

Če bi sklad dejansko ugotovil, da kateri od najemnikov ne izpolnjuje več pogojev za neprofitni najem stanovanja, ga ne bi vrgli na cesto. Sklad bi mu le začel zaračunavati tržno najemnino namesto neprofitne. Če bi po nekaj letih ta najemnik znova zabredel v slabši socialni položaj, bi lahko znova zaprosil za neprofitni najem.